Privacybeleid Maatwerk Jurist

Bezoekers van deze website kunnen persoonsgegevens verstrekken via de contactformulieren. Dit betreft uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, alsmede de inhoudelijke beschrijving van uw aanvraag of contactverzoek. Maatwerk Jurist verwerkt de door u opgegeven persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor u deze hebt verstrekt. Deze persoonsgegevens worden nimmer verstrekt aan derden en uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag, contactverzoek en de eventueel vervolgens met u tot stand gekomen overeenkomst. Maatwerk Jurist zal de door u opgegeven persoonsgegevens slechts bewaren voor zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor die gegevens door u zijn verstrekt.

U kunt contact met Maatwerk Jurist opnemen indien u uw persoonsgegevens wilt inzien, laten wijzigen of verwijderen. Dergelijke verzoeken worden behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.

Maatwerk Jurist treft adequate maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens.

Binnen de website/webshop worden Google Analytics cookies gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor uw privacy. De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics is uitgezet.

Maatwerk Jurist
Espoortstraat 241
7511CL Enschede
Telefoon 085-4012440
KvK-nummer: 54159814