Algemene voorwaarden voor consultancy/ adviesverlening (B2B)

Voor slechts € 79,- (excl. btw) ontvangt u auteursrechtvrijeWist u dat algemene voorwaarden van concullega-bedrijven die u op internet vindt, altijd auteursrechtelijk zijn beschermd? Gebruik dergelijke algemene voorwaarden nooit zonder toestemming van de auteur. Voor onrechtmatig gebruik kan meteen een schadevergoeding worden geëist. Bovendien is de herkomst en kwaliteit van dergelijke voorwaarden vaak niet zeker. , rechtsgeldige en juridisch waterdichte algemene voorwaarden voor uw consultancy- of adviesbureau, in zowel Word als PDF, beide ook in A4-variant. U rekent af na het invullen van het online vragenformulier en ontvangt uw algemene voorwaarden de volgende ochtend per e-mail (op werkdagen). Op basis van uw antwoorden worden uw algemene voorwaarden door een jurist persoonlijk opgesteld, niet door een automatische generator. Zodoende bent u zeker van een correcte opbouw en samenhang van uw algemene voorwaarden. Bovendien kunnen dan bepalingen in uw algemene voorwaarden worden opgenomen die gelet op uw antwoorden op de open vraag relevant zijn.

Geschikt voor:

 • Consultancy- en adviesbureaus die werken in opdracht van bedrijven/organisaties.

Niet geschikt voor:

 • Consultancy- en adviesbureaus die (ook) werken in opdracht van particulieren.

Onderwerpen in deze algemene voorwaarden*

 1. Definities;
 2. Algemene bepalingen;
 3. Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten;
 4. Derden;
 5. Verplichtingen van uw opdrachtgevers;
 6. Uitvoeringsvoorwaarden;
 7. Klachten;
 8. Looptijd en eventuele stilzwijgende verlenging en opzegging van overeenkomsten;
 9. Tussentijdse annulering en de gevolgen daarvan;
 10. Overmacht;
 11. Opschorting en ontbinding van overeenkomsten;
 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring;
 13. Bescherming van uw intellectueel eigendom;
 14. Geheimhouding;
 15. Toepasselijk recht en geschillen.

* Afhankelijk van uw antwoorden uit de online vragenlijst, kunnen de onderwerpen in uw algemene voorwaarden afwijken.