Algemene voorwaarden voor dienstverlening (overig)

Staat uw dienstverlening niet tussen de overige documenten op onze productenpagina? Dan is dit document geschikt. Middels de online vragenlijst geeft u uw specifieke dienstverlening op, zodat we de juiste algemene voorwaarden voor u kunnen opstellen. Omdat we meer werk hebben met een document als deze, bedraagt de vaste prijs voor deze algemene voorwaarden € 99,- (excl. btw). In de vragenlijst voor dit product, kunt u bovendien een aantal eigen aanvullingen voor in uw algemene voorwaarden vermelden.

Voor de genoemde prijs ontvangt u auteursrechtvrijeWist u dat algemene voorwaarden van concullega-bedrijven die u op internet vindt, altijd auteursrechtelijk zijn beschermd? Gebruik dergelijke algemene voorwaarden nooit zonder toestemming van de auteur. Voor onrechtmatig gebruik kan meteen een schadevergoeding worden geëist. Bovendien is de herkomst en kwaliteit van dergelijke voorwaarden vaak niet zeker. , rechtsgeldige en juridisch waterdichte algemene voorwaarden, in zowel Word als PDF, beide ook in A4-variant. U rekent af na het invullen van het online vragenformulier en ontvangt uw algemene voorwaarden de volgende ochtend per e-mail (op werkdagen). Op basis van uw antwoorden worden uw algemene voorwaarden door een jurist persoonlijk opgesteld, niet door een automatische generator. Zodoende bent u zeker van een correcte opbouw en samenhang van uw algemene voorwaarden. Bovendien kunnen dan bepalingen in uw algemene voorwaarden worden opgenomen die gelet op uw antwoorden op de open vragen relevant zijn.

Geschikt voor:

 • Allerlei soorten diensten, bijvoorbeeld advies, begeleiding, analyse, coaching, controle, implementatie, monitoring, ondersteuning, berekening, training, onderzoek, coaching, onderwijs en verzorging;
 • Zowel B2B als B2C.

Niet geschikt voor:

 • Bedrijven die zich richten op aanneming van werk, zoals reparatiewerkzaamheden, bouw, verbouw, klussen, installatiewerkzaamheden en montagewerkzaamheden. Kies daarvoor het geschikte product op de hoofdpagina. Blijkt na de bestelling dat dit product niet geschikt is, dan wordt toch het juiste document voor u opgesteld. Wij werken immers niet met automatische generatoren.

Onderwerpen in deze algemene voorwaarden*

 1. Definities;
 2. Algemene bepalingen;
 3. Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten;
 4. Derden;
 5. Verplichtingen van uw opdrachtgevers;
 6. Uitvoeringsvoorwaarden;
 7. Klachten;
 8. Looptijd en eventuele stilzwijgende verlenging en opzegging van overeenkomsten;
 9. Tussentijdse annulering en de gevolgen daarvan;
 10. Overmacht;
 11. Opschorting en ontbinding van overeenkomsten;
 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring;
 13. Bescherming van uw intellectueel eigendom;
 14. Geheimhouding;
 15. Toepasselijk recht en geschillen.

* Afhankelijk van uw antwoorden uit de online vragenlijst, kunnen de onderwerpen in uw algemene voorwaarden afwijken.