Werkwijze opstellen algemene voorwaarden

Om algemene voorwaarden te kunnen opstellen, is inzicht vereist in uw aanbod van producten en/of diensten, uw handelwijze en voorkeuren. Deze informatie wordt in kaart gebracht door middel van een klantspecifieke vragenlijst die wordt opgesteld op basis van de door u in eerste aanleg verstrekte informatie (bijvoorbeeld aan de hand van uw beschrijving opgegeven middels het contactformulier op de vorige pagina en/of informatie af te leiden van uw website).

​​Omdat van maatwerkvoorwaarden geen sprake kan zijn indien bij de inventarisatie van uw bedrijfsvoering simpelweg een algemeen toepasbaar (online) vragenformulier wordt gebruikt of een kort telefonisch onderhoud wordt gepleegd, werkt Maatwerk Jurist met klantspecifiek opgestelde vragenlijsten, naar aanleiding waarvan desgewenst telefonisch contact kan worden opgenomen om deze vragenlijst te behandelen. De vragen worden eenvoudig en to-the-point geformuleerd en zijn dus eenvoudig te beantwoorden.

​​Bovendien is elke vorm van aanlevering van eigen input mogelijk en worden aanvullende vragen gesteld indien iets onduidelijk is of indien uw beantwoording van de vragenlijst extra vragen oproept. Kortom, zoekt u een partij die uw opdracht bijzonder nauwkeurig en deskundig uitvoert en toch efficiënt oppakt, dan bent u hier aan het juiste adres.

​​Verdere informatie over de handelswijze van Maatwerk Jurist leest u hieronder, maar u kunt ook alvast het contactformulier op de vorige pagina invullen met een (korte) beschrijving van uw bedrijfsvoering, waarna u een een kosteloze en vrijblijvende offerte met leveringstermijn ontvangt. Hebt u vragen, dan kunt u natuurlijk ook telefonisch contact opnemen (085-4012440).​

Werkwijze

Maatwerk Jurist neemt u volledig bij de hand bij de inventarisatie van uw aanbod, handelswijze en voorkeuren, waarbij de communicatielijnen efficiënt zijn. Wat wordt van u verwacht?

Stap 1: u geeft vrijblijvend een (korte) omschrijving van uw producten- en/of dienstenaanbod middels het contactformulier op de vorige pagina of neemt telefonisch contact op.

Stap 2: u ontvangt een vrijblijvende offerte per e-mail. (NB. de vaste prijs van € 275,- is in 95% van de gevallen toepasselijk, maar er zijn gevallen waarin het aanbod van bedrijven dusdanig veelzijdig is dat met het opstellen van de voorwaarden buitenproportioneel meerwerk gepaard gaat. Ook in geval van meerwerk wordt vooraf een vaste prijs geoffreerd.)

Stap 3: indien u besluit van de offerte gebruik te maken, wordt op een interactieve wijze (naar uw keuze: telefonisch en/of per e-mail) geïnventariseerd welke inhoud aan uw algemene voorwaarden moet worden toegekend. U ontvangt daartoe per e-mail een speciaal voor u op maat gemaakte vragenlijst. De vragen hebben een open karakter, waarbij u gestuurd wordt zoveel mogelijk relevante informatie te vermelden, echter zijn de vragen altijd eenvoudig te beantwoorden. Naast de antwoorden op de vragen uit de vragenlijst, wordt u gevraagd eventueel beschikbare voorbeeldoffertes, -order-/opdrachtbevestigingen en -overeenkomsten mee te sturen.

Stap 4: u beantwoordt de vragen per e-mail of telefoon. Indien de antwoorden niet toereikend zijn, wordt opnieuw contact met u opgenomen. Dit is niet alleen voor de kwaliteit van uw algemene voorwaarden, maar ook voor een prettige opdrachtuitvoering van belang.

Omdat het inzicht in uw producten- en/ of dienstenaanbod, uw handelswijze en voorkeuren niet verkregen wordt door een reeks algemeen toepasbare vragen, maar door persoonlijke verdieping daarin, sluiten uw algemene voorwaarden optimaal aan op uw aanbod, handelswijze en voorkeuren. Zodoende ontvangt u hoge kwaliteit voor een scherpe prijs.​

De vaste prijs voor het opstellen van algemene voorwaarden bedraagt € 275,- (excl. btw). Facturering vindt pas plaats bij de levering. Daarnaast profiteert u kosteloos van de eerder vermelde extra services (toelichting en instructie, tevredenheidsgarantie en beantwoording van uw contractuele vraagstukken).

Op maat gemaakt betekent dat wij geen gebruik maken van modelvoorwaarden. Het opstellen van algemene voorwaarden is werk voor juridische specialisten; op basis van een volledige analyse worden uw algemene voorwaarden opgesteld. Daarbij worden uw algemene voorwaarden uiteraard aangevuld met bepalingen die voor uw onderneming van belang worden geacht, zoals de beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid en de gevolgen van wanbetaling.​​​

Wat u ontvangt bij de levering

Uw algemene voorwaarden in Word- en PDF- bestand, eveneens in A4-formaat en een toelichting en instructie 

De toelichting is van belang om, voor zover nodig, de juridische samenhang eenvoudig te begrijpen. Bovendien informeert het u over belangrijke contractuele aspecten. Wat gebeurt er bijvoorbeeld indien uw wederpartij ook algemene voorwaarden hanteert? Welke voorwaarden zijn dan van toepassing? De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wilt u voorkomen, vooral indien zij strijdig zijn met uw eigen algemene voorwaarden. “Buiten toepassing verklaring” van de algemene voorwaarden van de wederpartij kan niet slechts op grond van een bepaling in algemene voorwaarden. Het is van groot belang van dergelijke zaken op de hoogte te zijn. De instructie informeert u over de wettelijke vereisten voor het aanbieden van de algemene voorwaarden aan uw klanten.

Wilt u na de levering van uw algemene voorwaarden iets laten aanpassen? Wijzigingen en toevoegingen worden kosteloos verwerkt.

Maatwerk Jurist kan u van dienst zijn met:

-algemene voorwaarden;
-​leveringsvoorwaarden;
-​gebruiksvoorwaarden;
-​inkoopvoorwaarden;
-​licentievoorwaarden;
-​webshop voorwaarden;
-​andere juridische voorwaarden.

(NB. bovenstaande aanduidingen zijn vaak synoniemen. U hebt bijvoorbeeld niet én leveringsvoorwaarden én algemene voorwaarden nodig; het betreft slechts een onderscheid dat wordt gemaakt in het spraakgebruik.)

Eisen aan algemene voorwaarden

De bepalingen in algemene voorwaarden dienen haarscherp geformuleerd te zijn; dubbelzinnige bepalingen zijn vernietigbaar. Maar met een scherpe formulering alleen is men er nog niet; de wet kent een uitvoerige regeling over algemene voorwaarden. Bovendien bestaat er veel rechtspraak ten aanzien van dit onderwerp. Voor meer achtergrondinformatie ten aanzien van wetgeving over algemene voorwaarden klikt u hier.

Het belang van goede algemene voorwaarden

U hanteert algemene voorwaarden omdat u niet voor elke overeenkomst opnieuw kunt onderhandelen over onder meer aansprakelijkheid, incassokosten en leveringstermijnen. De contractuele aspecten van het zakendoen wilt u efficiënt geregeld hebben.

Algemene voorwaarden moeten uiteraard ook voldoen aan de huidige wetgeving en rechtspraak. Maatwerk Jurist zorgt dat u sterk staat! Voor het opstellen van algemene voorwaarden berekent Maatwerk Jurist ook nog eens een zeer scherp tarief.

Door onze ervaring weten wij exact welke juridische aspecten van uw bedrijfsvoering in de algemene voorwaarden behandeld moeten worden. Maatwerk Jurist stelt de algemene voorwaarden op, op basis van de analyse van uw bedrijfsactiviteiten, waarbij zoveel mogelijk invulling wordt gegeven aan uw persoonlijke voorkeuren.

Vraag een vrijblijvende offerte aan door het contactformulier op de vorige pagina in te vullen of te bellen met 085-4012440.