Werkwijze opstellen leveringsvoorwaarden

Maatwerk Jurist neemt u volledig bij de hand bij de inventarisatie van uw bedrijfsactiviteiten, waarbij de communicatielijnen efficiënt zijn. Wat wordt van u verwacht?

​​Stap 1: u geeft vrijblijvend een (korte) omschrijving van uw producten- en/of dienstenaanbod middels het contactformulier op de vorige pagina of neemt telefonisch contact op (085-4012440).

​​​​​Stap 2: u ontvangt een vrijblijvende offerte per e-mail.

​​​​​Stap 3: indien u besluit van de offerte gebruik te maken, wordt op een interactieve wijze (naar uw keuze: telefonisch of per e-mail) geïnventariseerd welke inhoud aan uw leveringsvoorwaarden moet worden toegekend. U ontvangt daartoe per e-mail een speciaal voor u op maat gemaakte vragenlijst. De vragen hebben een open karakter, waarbij u gestuurd wordt zoveel mogelijk relevante informatie te vermelden, echter zijn de vragen altijd eenvoudig te beantwoorden. Naast de antwoorden op de vragen uit de vragenlijst, wordt u gevraagd eventuele voorbeeldoffertes, -order-/opdrachtbevestigingen en -overeenkomsten mee te sturen. Echter is dit laatste niet vereist voor het deugdelijk opstellen van uw leveringsvoorwaarden.

​​Stap 4: u beantwoordt de vragen per e-mail of telefoon. Indien de antwoorden niet toereikend zijn, wordt opnieuw contact met u opgenomen.

​​​​Omdat het inzicht in uw producten- en/ of dienstenaanbod, uw handelswijze en voorkeuren niet verkregen wordt door een reeks algemeen toepasbare vragen, maar door persoonlijke verdieping daarin, sluiten uw leveringsvoorwaarden optimaal aan op uw handelswijze en bedrijfsactiviteiten. Zodoende ontvangt u hoge kwaliteit voor een scherpe prijs.

​​​​De vaste prijs voor het opstellen van leveringsvoorwaarden bedraagt slechts € 275,- (excl. btw). Facturering vindt pas plaats bij de levering. Daarnaast profiteert u kosteloos van de hieronder vermelde extra services.

​​Op maat gemaakt betekent dat wij geen gebruik maken van modelvoorwaarden. Het opstellen van leveringsvoorwaarden is werk voor juridische specialisten; op basis van een volledige analyse van uw bedrijfsactiviteiten worden uw leveringsvoorwaarden opgesteld. Daarbij worden uw leveringsvoorwaarden uiteraard aangevuld met bepalingen die voor uw onderneming van belang zijn. Onze werkwijze, expertise, opleiding en ervaring zorgen ervoor dat u sterk staat.

Wat u ontvangt bij de levering:

Uw leveringsvoorwaarden in Word- en PDF- bestand, indien mogelijk eveneens in A4-formaat en een toelichting en instructie. De toelichting is van belang om de juridische samenhang eenvoudig te begrijpen. Bovendien informeert het u over belangrijke contractuele aspecten. Wat gebeurt er bijvoorbeeld indien uw wederpartij ook algemene voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden hanteert? Welke voorwaarden zijn dan van toepassing? De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wilt u voorkomen, vooral indien zij strijdig zijn met uw leveringsvoorwaarden. “Buiten toepassing verklaring” van de algemene voorwaarden van de wederpartij kan niet slechts op grond van een bepaling in uw leveringsvoorwaarden. Het is van groot belang van dergelijke zaken op de hoogte te zijn. De instructie informeert u over de wettelijke vereisten voor het aanbieden van de leveringsvoorwaarden aan uw wederpartijen.

​​Wilt u na de levering van uw voorwaarden iets laten aanpassen? Na de levering gewenste wijzigingen en toevoegingen worden kosteloos verwerkt.

Maatwerk Jurist is u van dienst met:

algemene voorwaarden;
leveringsvoorwaarden;
gebruiksvoorwaarden;
-inkoopvoorwaarden;
-licentievoorwaarden;
webshop voorwaarden;
-overige juridische voorwaarden.

NB. bovenstaande aanduidingen kunnen synoniem zijn. U hebt bijvoorbeeld niet én leveringsvoorwaarden én algemene voorwaarden nodig; zoveel mogelijk relevante bepalingen worden in een enkel document samengebracht.

Eisen aan goede leveringsvoorwaarden

De bepalingen in leveringsvoorwaarden dienen haarscherp geformuleerd te zijn; dubbelzinnige bepalingen zijn vernietigbaar. Maar met een scherpe formulering alleen is men er nog niet; de wet kent een uitvoerige regeling over leveringsvoorwaarden. Bovendien bestaat er veel rechtspraak ten aanzien van dit onderwerp. Voor meer achtergrondinformatie ten aanzien van wetgeving over leveringsvoorwaarden klikt u hier.

Het belang van goede leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden zijn voor elke onderneming onmisbaar. U hanteert leveringsvoorwaarden omdat u niet voor elke overeenkomst opnieuw kunt onderhandelen over onder meer aansprakelijkheid, incassokosten en leveringstermijnen. De belangrijke juridische aspecten van het zakendoen wilt u efficiënt geregeld hebben.

​​Leveringsvoorwaarden moeten uiteraard ook voldoen aan de huidige wetgeving en rechtspraak. Maatwerk Jurist zorgt dat u sterk staat! Voor het opstellen van leveringsvoorwaarden berekent Maatwerk Jurist ook nog eens zeer scherpe tarieven.

​​Door onze ervaring weten wij exact welke juridische aspecten van uw bedrijfsvoering in leveringsvoorwaarden behandeld moeten worden. Maatwerk Jurist stelt de leveringsvoorwaarden op, op basis van de analyse van uw bedrijfsactiviteiten, waarbij zoveel mogelijk invulling wordt gegeven aan uw persoonlijke voorkeuren. Door middel van het contactformulier op de vorige pagina vraagt u een vrijblijvende offerte aan.​​​

Maatwerk Jurist 2019 ® | Alle rechten voorbehouden

​Tel: 085-40 124 40

Mail: info@maatwerkjurist.nl

Algemene voorwaarden Maatwerk Jurist
Privacy

Website gemaakt met Vuora

.