fbpx
UITSTEKEND

Algemene voorwaarden Aannemers-, Bouw- of Klusbedrijf opstellen

Algemene voorwaarden aannemers-, bouw- of klusbedrijf

Op zoek naar algemene voorwaarden voor uw aannemers-, bouw- of klusbedrijf? We kunnen ons goed voorstellen dat u zich het liefst bezighoudt met dat wat voor u belangrijk is, namelijk ondernemen en bezig zijn. Daarbij zijn algemene voorwaarden onmisbaar. Een ongeluk zit altijd in een klein hoekje en met behulp van goede algemene voorwaarden voor uw aannemers-, bouw- of klusbedrijf beperkt u uw aansprakelijkheidsrisico’s en helpt u dus onenigheid en narigheid te voorkomen. Daarnaast regelen algemene voorwaarden eveneens alle overige belangrijke contractuele aspecten bij de overeenkomsten die u sluit, zoals de prijs- en betalingsvoorwaarden, uitvoerings- en opleveringsvoorwaarden en de verplichtingen van uw opdrachtgevers.

Kies voor de kwaliteit van ècht maatwerk + extra services. Vaste prijs: 399,-*

Zoals onze bedrijfsnaam al aangeeft, staat maatwerk bij ons hoog in het vaandel. En dat is niet voor niets. Goede algemene voorwaarden sluiten namelijk exact aan op het aanbod, de handelswijze en wensen van uw aannemers-, bouw- of klusbedrijf. Algemene voorwaarden die niet optimaal aansluiten op uw bedrijfsvoering brengen hoogstwaarschijnlijk aansprakelijkheidsrisico’s met zich mee. Om uw algemene voorwaarden exact aan te laten sluiten op de specifieke bedrijfsvoering van uw aannemers-, bouw- of klusbedrijf, dient de jurist die uw algemene voorwaarden opstelt zich daarin uiteraard optimaal te verdiepen. Bij uw keuze voor een juridisch adviesbureau is het daarom raadzaam te letten op de wijze en nauwkeurigheid van de intake. In kwaliteit zit wel degelijk verschil. Wij zorgen ervoor dat we de bedrijfsvoering van uw aannemers-, bouw- of klusbedrijf echt leren kennen en uw algemene voorwaarden met veel aandacht opstellen! Voor het opstellen van uw algemene voorwaarden hanteren we een vaste en scherpe prijs. Daarbij ontvangt u gratis extra services.

*In uitzonderlijke gevallen hanteren wij een hoger tarief voor aannemers-, bouw- en klusbedrijven die erg uitgebreide algemene voorwaarden nodig hebben. Vraag voor het opstellen van uw algemene voorwaarden daarom altijd eerst een vrijblijvende offerte aan of neem telefonisch 085-4012440, via WhatsApp of de chat contact met ons op.

Inhoud algemene voorwaarden aannemer, bouw- of klusbedrijf

Afhankelijk van het type aannemers-, bouw- of klusbedrijf, zijn relevante onderwerpen voor in algemene voorwaarden onder meer:

  • Het beperken van uw aansprakelijkheid voor fouten en tekortkomingen van uw eventuele onderaannemers;
  • Het beperken van uw aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van gebrekkige materialen die de opdrachtgever zelf aan u beschikbaar heeft gesteld;
  • Het beperken van uw aansprakelijkheid tot een bepaald maximum indien sprake is van schade die onverhoopt toch door uw schuld is ontstaan;
  • Het kunnen uitstellen van uw werkzaamheden in geval van slechte weersomstandigheden of andere vormen van overmacht;
  • Maatregelen tegen wanbetaling van uw opdrachtgevers;
  • Termijnen waarbinnen de opdrachtgever moet klagen als hij vindt dat u de werkzaamheden niet goed heeft uitgevoerd, na verstrijken waarvan de opdrachtgever u niet meer kan aanspreken;
  • Opschorting en ontbinding van overeenkomsten;
  • Eigendomsvoorbehoud;
  • Toepasselijk recht en geschilbeslechting.

Starter? Heeft mijn aannemers-, bouw- of klusbedrijf nog meer documenten nodig?

Bent u starter en vraag u zich af of u naast algemene voorwaarden voor uw aannemers-, bouw- of klusbedrijf nog meer documenten nodig hebt? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie. Wij bieden geen standaardpakketten met bijvoorbeeld algemene voorwaarden + opdrachtovereenkomst + verwerkersovereenkomst + privacy policy + disclaimer. De meeste aannemers-, bouw- en klusbedrijven hebben niet al deze documenten nodig. Informeer bij ons voor een eerlijk advies.