Algemene voorwaarden aannemers-, bouw- of klusbedrijf

Op zoek naar algemene voorwaarden voor uw aannemers-, bouw- of klusbedrijf? We kunnen ons goed voorstellen dat u zich het liefst bezighoudt met dat wat voor u belangrijk is, namelijk ondernemen en bezig zijn. Daarbij zijn algemene voorwaarden onmisbaar. Een ongeluk zit altijd in een klein hoekje en met behulp van goede algemene voorwaarden voor uw aannemers-, bouw- of klusbedrijf beperkt u uw aansprakelijkheidsrisico’s en helpt u dus onenigheid en narigheid te voorkomen. Daarnaast regelen algemene voorwaarden eveneens alle overige belangrijke contractuele aspecten bij de overeenkomsten die u sluit, zoals de prijs- en betalingsvoorwaarden, uitvoerings- en opleveringsvoorwaarden en de verplichtingen van uw opdrachtgevers.​

Algemene voorwaarden laten opstellen voor uw aannemers-, bouw- of klusbedrijf

Bij ons kiest u voor de kwaliteit van optimaal maatwerk, specifiek voor uw aannemers-, bouw- of klusbedrijf opgesteld door een daarin gespecialiseerde jurist. Wij geloven niet in contractgeneratoren, maar in persoonlijke aandacht voor de bedrijfsvoering van uw aannemers-, bouw- of klusbedrijf bij het opstellen van uw algemene voorwaarden. Voor het opstellen van uw algemene voorwaarden hanteren we een vaste en scherpe prijs. Daarbij ontvangt u gratis extra services.

Kies voor de kwaliteit van ècht maatwerk + extra services. Vaste prijs: 299,-*

 • Optimaal maatwerk dat exact aansluit op uw bedrijfsvoering en wensen;
 • Op te stellen door een in het contractenrecht gespecialiseerde jurist (meester in de rechten);
 • Vaste prijs: € 299,-* (excl. btw);
 • Direct contact met de jurist die uw algemene voorwaarden opstelt;
 • Efficiënte intake, per e-mail of telefonisch;
 • Levering meestal binnen 5 dagen;
 • Inclusief toelichting en instructie Naast uw algemene voorwaarden ontvangt u een toelichting en instructie. Belangrijk is uiteraard dat u weet hoe u uw algemene voorwaarden moet hanteren om ze van toepassing te laten zijn en op welke andere zaken u moet letten bij het gebruik van uw algemene voorwaarden.;
 • Inclusief onbeperkt aantal revisierondesDoor onze nauwkeurige aanpak en meer dan 10 jaar ervaring in het opstellen van algemene voorwaarden en contracten, is vrijwel elke eerste levering meteen volledig naar wens van onze opdrachtgevers, waardoor we zonder extra kosten, onbeperkte revisierondes kunnen aanbieden. Wij bieden dan ook een 100% tevredenheidsgarantie.;
 • Inclusief adviesverleningWanneer u in de toekomst advies nodig hebt dat verband houdt met uw algemene voorwaarden, kunt u altijd contact opnemen voor kosteloze behandeling van uw vraagstuk.;
 • Inclusief nazorgBij toekomstige geschillen met klanten/opdrachtgevers, kunt u altijd contact opnemen voor kosteloze behandeling van uw vraagstuk. Ook aanpassing van uw algemene voorwaarden als gevolg van kleine toekomstige veranderingen in uw bedrijfsvoering, worden kosteloos verwerkt. Bij ons kiest u dus voor optimale service voor een eenmalige vaste prijs.;
 • Achteraf betalen.

* Vraag een vrijblijvende offerte aan

In uitzonderlijke gevallen hanteren wij een hoger tarief voor aannemers-, bouw- en klusbedrijven die erg uitgebreide algemene voorwaarden nodig hebben. Vraag voor het opstellen van uw algemene voorwaarden daarom altijd eerst een vrijblijvende offerte aan via het contactformulier op deze pagina, of neem telefonisch 085-4012440, via WhatsApp of de chat contact met ons op.

Direct meer informatie? Bel meteen met 085-4012440

Nauwkeurige intake

Voor het opstellen van correcte algemene voorwaarden voor een aannemers-, bouw- of klusbedrijf is een volledig inzicht nodig in het aanbod van werkzaamheden en goederen, alsook de handelswijze van het betreffende bedrijf. Alleen dan kunnen de juiste aansprakelijkheidsbeperkingen en overige contractuele afspraken correct in de algemene voorwaarden worden opgenomen. Bij de keuze van een juridisch adviesbureau voor het opstellen van uw algemene voorwaarden, is het daarom raadzaam te letten op de wijze waarop en nauwkeurigheid waarmee de intake plaatsvindt. In kwaliteit zit wel degelijk verschil.

Met meer dan tien jaar ervaring met het opstellen van algemene voorwaarden voor aannemers-, bouw- en klusbedrijven, verrichten wij op basis van de door u bij de offerteaanvraag verstrekte informatie en/of het vermelde op uw website, zorgvuldig vooronderzoek naar de specifieke bedrijfsvoering van uw aannemers-, bouw- of klusbedrijf. Naar aanleiding van dit vooronderzoek inventariseren we welke verdere informatie we van u nodig hebben om uw algemene voorwaarden op te stellen. U ontvangt daarvoor vervolgens een speciaal voor u opgestelde klantspecifieke vragenlijst. Deze vragenlijst kan per e-mail worden beantwoord of telefonisch met u worden doorlopen. Dit kost doorgaans niet langer dan 30 minuten van uw tijd. Anders dan wanneer een intake plaatsvindt aan de hand van een onvoorbereid telefoongesprek of een online vragenlijst, sluiten uw algemene voorwaarden met onze werkwijze niet alleen naadloos aan op de specifieke bedrijfsvoering van uw aannemers-, bouw- of klusbedrijf en eigen wensen, maar weet u ook zeker dat u tegenover uw opdrachtgevers aan alle wettelijke eisen voldoet.

Laat u kosteloos en vrijblijvend overtuigen

Om u te overtuigen van onze nauwkeurige werkwijze en het belang van zorgvuldig vooronderzoek bij het opstellen van de algemene voorwaarden voor uw aannemers-, bouw- of klusbedrijf, kunnen we dit vooronderzoek vrijblijvend en kosteloos verrichten, mits u uw zakelijke e-mailadres opgeeft bij uw offerteaanvraag via het contactformulier hieronder. U ontvangt de vragenlijst dan samen met de offerte.

algemene voorwaarden opstellen

Starter? Heb ik nog meer documenten nodig?

Bent u starter en vraag u zich af of u naast algemene voorwaarden voor uw aannemers-, bouw- of klusbedrijf nog meer documenten nodig hebt? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie. Wij bieden geen standaardpakketten met bijvoorbeeld algemene voorwaarden + opdrachtovereenkomst + verwerkersovereenkomst + privacy policy + disclaimer. De meeste aannemers-, bouw- en klusbedrijven hebben niet al deze documenten nodig. Informeer bij ons voor een eerlijk advies.

Ik wil een vrijblijvende offerte ontvangen

 • Indien u besluit van de vrijblijvende offerte gebruik te maken, bestuderen wij uw website nauwkeurig om de klantspecifieke vragenlijst op de reeds bekende informatie over uw bedrijf te laten aansluiten.
  Om u te overtuigen van onze nauwkeurige werkwijze en het belang van zorgvuldig vooronderzoek naar uw bedrijfsvoering, kunnen we dit vooronderzoek vrijblijvend en kosteloos verrichten, mits u uw zakelijke e-mailadres opgeeft. U ontvangt de klantspecifieke vragenlijst dan samen met de vrijblijvende offerte.

Onze andere diensten

Bij ons kunt u ook terecht voor het herzien of controleren van de huidige algemene voorwaarden van uw aannemers-, bouw- of klusbedrijf, het opstellen van maatwerkovereenkomsten, privacyverklaringen en disclaimers. Daarvoor kunt u een vrijblijvende offerte aanvragen via het contactformulier, telefonisch (085-4012440), mail, WhatsApp of chat.

algemene voorwaarden opstellen

Wie is Maatwerk Jurist?

Wij zijn een juridisch adviesbureau dat gespecialiseerd is in het opstellen van algemene voorwaarden, overeenkomsten en andere juridische documenten, zoals disclaimers en privacyverklaringen, onder meer voor aannemers-, bouw- en klusbedrijven.

Wij onderscheiden ons door ons volledig en nauwkeurig te verdiepen in de bedrijfsvoering van uw aannemers-, bouw- of klusbedrijf en uw eigen wensen en belangen. Onze nauwkeurige werkwijze is vergelijkbaar met de traditionele werkwijze van advocatenkantoren, echter profiteert u bij ons van veel lagere tarieven. Door middel van een persoonlijke benadering stellen wij de algemene voorwaarden voor uw aannemers-, bouw- of klusbedrijf op. Bovendien leveren wij kosteloos extra services. Wij staan voor helderheid en werken uitsluitend met vaste prijsafspraken. Wij leveren ècht maatwerk, opgesteld door een jurist die zich optimaal verdiept in uw bedrijfsvoering.

​(NB. Algemene voorwaarden voor een aannemers-, bouw- of klusbedrijf worden soms ook wel “leveringsvoorwaarden”  genoemd. Dit zijn synoniemen. U hebt bijvoorbeeld niet én leveringsvoorwaarden én algemene voorwaarden nodig; het betreft slechts een onderscheid dat wordt gemaakt in het spraakgebruik.)

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn contractuele bepalingen bij de overeenkomsten die een aannemers-, bouw- of klusbedrijf sluit met haar opdrachtgevers. Het laten opstellen van algemene voorwaarden voor uw aannemers-, bouw- of klusbedrijf is van belang om uw onderneming te beschermen tegen aansprakelijkheid. Bovendien zijn algemene voorwaarden handig omdat u dan niet steeds met iedere individuele opdrachtgever hoeft te onderhandelen over de afspraken bij een overeenkomst.

Inhoud algemene voorwaarden aannemer, bouw- of klusbedrijf

Afhankelijk van het type aannemers-, bouw- of klusbedrijf, zijn relevante onderwerpen voor in algemene voorwaarden onder meer:

 • ​Het beperken van uw aansprakelijkheid voor fouten en tekortkomingen van uw eventuele onderaannemers;
 • Het beperken van uw aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van gebrekkige materialen die de opdrachtgever zelf aan u beschikbaar heeft gesteld;
 • Het beperken van uw aansprakelijkheid tot een bepaald maximum indien sprake is van schade die onverhoopt toch door uw schuld is ontstaan;
 • Het kunnen uitstellen van uw werkzaamheden in geval van slechte weersomstandigheden of andere vormen van overmacht;
 • Maatregelen tegen wanbetaling van uw opdrachtgevers;​​
 • Te​rmijnen waarbinnen de opdrachtgever moet klagen als hij vindt dat u de werkzaamheden niet goed heeft uitgevoerd, na verstrijken waarvan de opdrachtgever u niet meer kan aanspreken​;
 • Opschorting en ontbinding van overeenkomsten;
 • Eigendomsvoorbehoud;
 • Toepasselijk recht en geschilbeslechting.

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

Algemene voorwaarden voor een aannemers-, bouw- of klusbedrijf zijn niet verplicht, echter is het wel verstandig deze te hanteren om de hierboven genoemde redenen. Bovendien kan uw aansprakelijkheidsverzekeraar van u verlangen dat u algemene voorwaarden hanteert om verzekerd te zijn (tegen een voordeligere premie).

Kan ik zelf algemene voorwaarden opstellen?

Zonder juridische kennis is het lastig om zelf algemene voorwaarden voor uw aannemers-, bouw- of klusbedrijf op te stellen. Bovendien is dit onverstandig omdat u daardoor per ongeluk en onbedoeld teveel rechten aan uw opdrachtgevers toekent. Ook loopt u met het zelf opstellen van algemene voorwaarden voor uw aannemers-, bouw- of klusbedrijf het risico dat uw algemene voorwaarden niet volledig zijn of niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, met alle risico’s van dien. Laat het opstellen van algemene voorwaarden voor uw aannemers-, bouw- of klusbedrijf daarom over aan daarin gespecialiseerde juristen.

Hoe moet ik algemene voorwaarden gebruiken?

De hoofdregel is dat de algemene voorwaarden vóór of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand dienen te worden gesteld. Aan te bevelen is om in uw aanbod, zoals een offerte, te verwijzen naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van uw aannemers-, bouw- of klusbedrijf en de algemene voorwaarden met het aanbod mee te leveren. Indien u een aanbod per e-mail uitbrengt, kunt u de algemene voorwaarden in een bijlage toevoegen, terwijl u in het aanbod naar de toepasselijkheid van de voorwaarden verwijst. Indien u een overeenkomst of formulier laat ondertekenen, is het aan te bevelen (ook) op de overeenkomst/het formulier naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te verwijzen en, indien u de algemene voorwaarden van uw aannemers-, bouw- of klusbedrijf niet reeds met het aanbod hebt meegestuurd, de algemene voorwaarden met de overeenkomst/het formulier mee te leveren.