Algemene voorwaarden opstellen

Algemene voorwaarden opstellen, volledig maatwerk voor een vaste prijs: € 275,-

Met goede algemene voorwaarden beperkt u de aansprakelijkheidsrisico’s van uw onderneming en regelt u alle overige belangrijke zaken die u niet steeds individueel met iedere klant of opdrachtgever kunt overeenkomen. Maatwerk Jurist is vrijwel volledig toegewijd aan het opstellen van op maat te maken algemene voorwaarden (afhankelijk van de strekking, in het spraakgebruik ook wel aangeduid als leverings-, verkoop-, inkoopvoorwaarden, etc.)

De vaste prijs voor het opstellen van uw op maat te maken algemene voorwaarden bedraagt € 275,- (excl. btw). Omdat in uitzonderlijke gevallen vooraf een hogere prijs moet worden geoffreerd als uw bedrijfsvoering erg uitgebreid is, is het van belang altijd eerst geheel vrijblijvend een offerte aan te vragen door het contactformulier hieronder in te vullen. Geeft u daarin (kort) aan wat uw bedrijfsvoering is, waarna u de offerte spoedig ontvangt. Ook kunt u ons voor vragen telefonisch bereiken op 085-4012440.

Ultiem maatwerk

Wij hanteren een unieke aanpak bij het opstellen van op maat te maken algemene voorwaarden. Maatwerk is meer dan het aansluiten van uw algemene voorwaarden op uw aanbod van producten en/of dienstverlening. Ook uw specifieke handelswijze en eventuele specifieke wensen zijn relevant. Wellicht zijn er concrete contractuele problemen waartegen u momenteel aanloopt en die u voortaan middels uw algemene voorwaarden wilt vermijden. Voor deze inbreng is ruimte bij Maatwerk Jurist. De werkwijze in een notendop:

  1. Introduceer uw onderneming. U stelt uw bedrijfsvoering (kort) voor middels het contactformulier hieronder of telefonisch. Indien u bijlagen, zoals contracten, order-/of opdrachtbevestigingen wilt meesturen, kunt uw aanvraag mailen naar info@maatwerkjurist.nl.
  2. Ontvang een vrijblijvende offerte. Hoewel de prijs meestal € 275,- (excl. btw) bedraagt, ontvangt u een vrijblijvende offerte, inclusief leveringstermijn;
  3. Inventarisatie na opdrachtverstrekking. Na uw akkoord op de offerte, wordt op basis van de van u verkregen eerste informatie, een klantspecifieke vragenlijst opgesteld en per e-mail aan u geleverd. De vragenlijst is naast uw eerste beschrijving, mogelijk ook gebaseerd op het vermelde op uw eventuele website en het vermelde in de eventueel door u toegestuurde contracten en order- en/of opdrachtbevestigingen. Maatwerk begint dan ook reeds bij de inventarisatie van uw bedrijfsvoering. De vragenlijst is een soort interview waarin u uw aanbod, handelswijze en voorkeuren (verder) uitlegt;
  4. Beantwoord de vragenlijst. De vragenlijst kunt u op uw gemak achter de computer invullen en terugsturen, maar indien u de vragenlijst liever telefonisch wilt bespreken, dan is dat ook mogelijk. Een gemiddelde vragenlijst kent ongeveer 20 eenvoudig te beantwoorden vragen die binnen 20 tot 30 minuten zijn te beantwoorden. In de vragenlijst wordt bovendien nogmaals benadrukt dat u eventueel door u gebruikte contracten en order- en opdrachtbevestigingen kunt meesturen en dat u eventuele bijzondere aandachtspunten kunt vermelden. Door met dergelijke vragenlijsten te werken in plaats van met vluchtige telefonische interviews of algemeen toepasbare vragenformulieren, kan veel gerichter worden gewerkt, wat resulteert in het betere maatwerk;
  5. Ontvangst algemene voorwaarden & extra services. Uw algemene voorwaarden worden opgesteld en per e-mail geleverd in verschillende bestandsformaten en indeling. Ook ontvangt u een toelichting en instructie. De toelichting is handig om bepaalde contractuele aspecten beter te begrijpen; wat te doen als uw klant of opdrachtgever ook algemene voorwaarden hanteert? En sluit u bijvoorbeeld overeenkomsten op afstand? Dan moet u uw klanten/opdrachtgevers voorzien van specifieke informatie. Belangrijk om daarvan op de hoogte te zijn! De instructie, ook maatwerk, is bedoeld om uit te leggen hoe u de algemene voorwaarden juist hanteert. Doet u dit niet, dan kunnen de algemene voorwaarden door uw wederpartijen zogenoemd worden ‘vernietigd’;
  6. Kosteloze wijzigingen. Hebt u na de levering vragen, bent u na de levering niet helemaal tevreden en wilt u aanpassingen laten doen en/of aanvullingen laten opnemen? Dit is allemaal bij de prijs inbegrepen!

Kies dan ook voor de kwaliteit van écht maatwerk. Onze uitstekende recensies treft u hieronder (mobiel) of hiernaast (desktop) aan. Voor een vrijblijvende offerte kunt u onderstaand contactformulier invullen, of tijdens kantooruren bellen of chatten. Verdere informatie over de werkwijze van Maatwerk Jurist, leest u verderop deze pagina, onder het contactformulier.

Ik wil een vrijblijvende offerte of meer informatie ontvangen

edit

Unieke aanpak

Maatwerk Jurist hanteert een unieke aanpak bij het opstellen van op maat te maken algemene voorwaarden; ultiem maatwerk wordt in onze optiek niet gerealiseerd door een kort telefonisch onderhoud te plegen of een algemeen toepasbaar online vragenformulier in te vullen. Immers, hoe algemener uw inbreng, hoe meer standaard uw algemene voorwaarden zullen worden.​

Om ultiem maatwerk te kunnen leveren, wordt bij Maatwerk Jurist gewerkt met een klantspecifieke vragenlijst die dient als (schriftelijk) interview. De basis voor de vragenlijst biedt de eerste informatie die u over uw bedrijfsvoering hebt verstrekt, bijvoorbeeld aan de hand van het contactformulier hierboven. Indien u akkoord gaat met de verkregen offerte, wordt uw vragenlijst per e-mail aangeleverd. In de vragenlijst wordt naar detailinformatie gevraagd om voor u de meest passende voorwaarden te kunnen opstellen. Normaliter worden vragenlijsten per e-mail beantwoord en teruggestuurd, maar de vragenlijst kan desgewenst ook telefonisch worden behandeld. Ook is ruimte om met de beantwoorde vragenlijst eventueel door u gebruikte offertes, overeenkomsten of informatiebladen mee te sturen. Het resultaat is ultieme maatwerk algemene voorwaarden tegen een scherp en vast tarief.​

Na de levering van uw algemene voorwaarden is ruimte voor kosteloze revisie van de algemene voorwaarden, hoewel meer dan 95% van de opdrachtgevers met de eerste levering reeds volledig tevreden is.​

Kortom: Maatwerk Jurist onderscheidt zich wat betreft zijn nauwkeurige aanpak en het werken met klantspecifieke vragenlijsten, maar ook wat betreft achterafbetaling, ruime ervaring, kwalificaties (opdrachten worden uitgevoerd door een in het contractenrecht gespecialiseerde meester in de rechten (mr.)) en kosteloos bijkomende services. Voor het opstellen van algemene voorwaarden geldt bovendien een vaste totaalprijs, zonder bijkomende kosten.​

Kies voor kwaliteit, dat betaalt zich immers altijd uit. Onze uitstekende recensies treft u hieronder (mobiel) of hiernaast (desktop) aan.

Tevredenheidsgarantie

Maatwerk Jurist hanteert een tevredenheidsgarantie; daar waar concurrenten beperkingen aan revisies stellen, zijn daaraan bij Maatwerk Jurist geen beperkingen en kosten verbonden (uiteraard mits u ons in eerste aanleg naar beste inzicht hebt geïnformeerd). Doch is meer dan 95% van de opdrachtgevers met de eerste levering reeds volledig tevreden.

Toelichting, instructie en nazorg

Maar Maatwerk Jurist doet meer! Algemene voorwaarden worden namelijk geleverd met een toelichting en instructie, ook op maat gemaakt! De toelichting legt de (wettelijke) achtergrond uit van de bepalingen, voor zover deze niet voor zich spreekt. Als juridische leek zit u na de levering dan ook niet met tal van vragen. Mochten na de levering evenwel vragen resteren, dan worden deze uiteraard kosteloos telefonisch of per e-mail behandeld. De instructie leert u op welke wijze u klanten/opdrachtgevers van uw algemene voorwaarden in kennis moet stellen.

Maatwerk Jurist 2017 ® | Alle rechten voorbehouden


Algemene voorwaarden Maatwerk Jurist
Privacy

Website gemaakt met Vuora

.