Algemene voorwaarden opstellen

Direct laten opstellen | Vaste prijs: €299,- | All-in Service

95% van onze dagelijkse werkzaamheden bestaat uit het opstellen van op maat te maken algemene voorwaarden. Met recht kunnen we zeggen dat we een echte expert zijn op dit gebied. Omdat we uw bedrijfsvoering en wensen met onze werkwijze echt leren kennen, bent u bij ons zeker van algemene voorwaarden die ècht op maat zijn geschreven en optimale bescherming bieden. Bovendien leveren we een all-in service. Vraag een vrijblijvende offerte aan of bel voor een gratis adviesgesprek.

Vrijblijvende offerte aanvragen Bel 085-4012440

Hoe werkt het?

 • Vraag een vrijblijvende offerte aan of bel 085-4012440.
 • We zijn ongeveer 1 à 1½ uur bezig om een grondige eerste analyse van uw bedrijfsvoering en situatie te maken.
 • Per e-mail ontvangt u de verdere informatie die we van u nodig hebben.
 • Telefonisch of per e-mail hebben we een intake met u (duur: ca. 20 tot 30 min.).
 • Door deze grondige werkwijze en onze bereidheid optimaal mee te denken over uw wensen en bedrijfsbelangen, zien we niets over het hoofd en kiest u voor de kwaliteit van ècht maatwerk.
 • Klanten waarderen ons met een 9,5.

Vrijblijvende offerte aanvragen

algemene voorwaarden opstellen webshop

All-in Service

 • Betaling pas na levering.
 • Inclusief toelichting en instructie.
 • 100% tevredenheidsgarantie (onbeperkt aantal revisierondes).
 • In de toekomst gratis aanpassen van uw algemene voorwaarden. Wel zo handig, want iedere onderneming verandert na verloop van tijd.
 • Gratis advies bij onverhoopte toekomstige geschillen met uw klanten of opdrachtgevers.

Bij ons kiest u dus voor optimale service voor een eenmalige vaste prijs.

Bel 085-4012440. Gratis adviesgesprek

algemene voorwaarden opstellen

Juridisch starterspakket?

Bent u starter en vraag u zich af of u naast algemene voorwaarden nog meer documenten moet laten opstellen? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie. Wij bieden geen standaardpakketten met bijvoorbeeld algemene voorwaarden + opdrachtovereenkomst + verwerkersovereenkomst + cookieverklaring + privacy policy + disclaimer. De meeste ondernemingen hebben niet al deze documenten nodig. Voorkom onnodige kosten en informeer bij ons voor een eerlijk advies.

Meer informatie? Bel ons: 085-4012440

Onze andere diensten

Het is ook mogelijk een vrijblijvende offerte aan te vragen voor het controleren, herzien, herschrijven (i.v.m. auteursrechten) of aanpassen van algemene voorwaarden, het opstellen van maatwerkcontracten, privacy policy’s, disclaimers en andere juridische documenten. Vraagt u zich af welke juridische documenten u nodig hebt of wilt u dat wij uw algemene voorwaarden opstellen? Neem dan contact op (via onderstaand contactformulier, telefonisch (085-4012440), mail of WhatsApp).

Wie is Maatwerk Jurist?

Wij zijn een juridisch adviesbureau dat gespecialiseerd is algemene voorwaarden opstellen. Tevens kunnen wij ook andere juridische documenten opstellen, zoals disclaimers, overeenkomsten en privacyverklaringen.

We hebben jarenlange ervaring in het opstellen van algemene voorwaarden en onderscheiden ons doordat wij ons volledig en nauwkeurig verdiepen in uw bedrijfsvoering en uw eigen wensen en belangen. Onze nauwkeurige werkwijze is vergelijkbaar met de traditionele werkwijze van advocatenkantoren, echter profiteert u bij ons van veel lagere tarieven. We hanteren een persoonlijke benadering bij het opstellen van uw algemene voorwaarden. Bovendien leveren wij kosteloos extra services. Wij staan voor helderheid en werken uitsluitend met vaste prijsafspraken. Wij leveren ècht maatwerk, opgesteld door een jurist die zich optimaal verdiept in uw bedrijfsvoering! Laat vandaag nog uw algemene voorwaarden opstellen door Maatwerk Jurist!

Wilt u graag algemene voorwaarden laten opstellen? Neem dan contact met ons op! We helpen en adviseren u graag!

​(NB. “Algemene voorwaarden” worden soms ook wel “webwinkelvoorwaarden”, “leveringsvoorwaarden” of “gebruiksvoorwaarden” genoemd. Dit zijn synoniemen. U hebt bijvoorbeeld niet én leveringsvoorwaarden én algemene voorwaarden nodig; het betreft, afhankelijk van de aard van uw producten- en/of dienstenaanbod, slechts een onderscheid dat wordt gemaakt in het spraakgebruik.)

Wat zijn algemene voorwaarden?

Veel ondernemers laten algemene voorwaarden opstellen. Algemene voorwaarden zijn contractuele bepalingen bij de overeenkomsten die een onderneming sluit met haar klanten, opdrachtgevers of leveranciers. Volgens de wet zijn algemene voorwaarden bedingen bij een overeenkomst, anders dan die de kern van de prestatie aangeven. Bedingen die de kern van de prestatie aangeven (kernbedingen), zijn in geval van een koopovereenkomst bijvoorbeeld de prijs en de te leveren hoeveelheid. Een kernbeding is een beding dat van zo wezenlijke betekenis is dat de overeenkomst zonder dit beding niet tot stand zou zijn gekomen of zonder dit beding niet van wilsovereenstemming omtrent het wezen van de overeenkomst sprake zou zijn. Een kernbeding moet expliciet worden overeengekomen (terwijl algemene voorwaarden impliciet worden overeengekomen en niet gelezen hoeven te worden om van toepassing te zijn), want kernbedingen in algemene voorwaarden zijn ongeldig.

Lees meer over algemene voorwaarden en de wet

Waarom worden algemene voorwaarden gebruikt?

Het laten opstellen van algemene voorwaarden is van belang om uw onderneming te beschermen tegen aansprakelijkheid. Bovendien zijn algemene voorwaarden handig omdat u dan niet steeds met iedere individuele klant, opdrachtgever of leverancier hoeft te onderhandelen over de afspraken bij een overeenkomst. Algemene voorwaarden maken contracteren efficiënter en veiliger.

Wat staat er in algemene voorwaarden?

Afhankelijk van het type bedrijfsvoering, zijn relevante onderwerpen voor in algemene voorwaarden onder meer:

 • de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid;
 • de (vrijwaring)verplichtingen van klanten, opdrachtgevers of leveranciers;
 • de uitvoerings- en (op)leveringsvoorwaarden;
 • de betrokkenheid van derden en de gevolgen voor de aansprakelijkheid;
 • de prijs- en betalingsvoorwaarden;
 • regels bij overmacht;
 • annulering van overeenkomsten;
 • garantie en verval daarvan;
 • klacht- en vervaltermijnen;
 • opschorting en ontbinding van overeenkomsten;
 • eigendomsvoorbehoud;
 • bescherming van intellectuele eigendom;
 • toepasselijk recht en geschilbeslechting.

Is algemene voorwaarden opstellen verplicht?

Algemene voorwaarden opstellen is niet verplicht, echter is het wel verstandig deze te hanteren om uw onderneming te beschermen tegen aansprakelijkheid. Bovendien kan uw aansprakelijkheidsverzekeraar van u verlangen dat u algemene voorwaarden hanteert wanneer u een verzekering afsluit (tegen een voordeligere premie).

Kan ik zelf algemene voorwaarden opstellen?

Zonder juridische kennis is het lastig om zelf algemene voorwaarden op te stellen. Bovendien is dit onverstandig omdat u daardoor per ongeluk en onbedoeld teveel rechten aan uw wederpartijen toe zou kunnen kennen. Ook loopt u, wanneer u zelf algemene voorwaarden opstelt, het risico dat uw algemene voorwaarden niet volledig zijn of niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, met alle risico’s van dien. Laat het opstellen van algemene voorwaarden daarom over aan hierin gespecialiseerde juristen.

Kan ik een voorbeeld van algemene voorwaarden gebruiken?

U kunt een voorbeeld van algemene voorwaarden gebruiken, maar wanneer u dit doet is het belangrijk op een aantal zaken te letten, want het gebruik van voorbeeld algemene voorwaarden brengt risico’s met zich mee. U kunt voorbeelden van algemene voorwaarden vinden bij brancheorganisaties, beroepsverenigingen en andere aanbieders van voorbeeld algemene voorwaarden. Zaken waarop u moet letten bij gebruik van voorbeeld algemene voorwaarden:

 • Is het voorbeeld wel voldoende relevant voor uw specifieke bedrijfsvoering?
 • Mag u het voorbeeld wel gebruiken? Op teksten en dus ook algemene voorwaarden rust auteursrecht van de auteur. Alleen de auteur heeft het recht om te bepalen wat er met zijn teksten gebeurt. Het overnemen van teksten zonder toestemming van de auteur, is een inbreuk op het auteursrecht van de auteur, ook wel plagiaat genoemd. Meer informatie over auteursrechten leest u hier.
 • Is het voorbeeld wel deskundig opgesteld? Voor niet deskundig opgestelde voorbeeld algemene voorwaarden geldt hetzelfde als vermeld onder het kopje hierboven “Kan ik zelf algemene voorwaarden opstellen?;
 • Zijn de bepalingen wel redelijk? Onredelijke bepalingen in algemene voorwaarden zijn óf nietig, of vernietigbaar. Als u overeenkomsten met consumenten sluit, geeft de wet een opsomming van bepalingen in algemene voorwaarden die onredelijk zijn (zwarte lijst) of vermoed worden onredelijk te zijn (grijze lijst).

Echter raden wij altijd aan om algemene voorwaarden te laten opstellen door een professional. Zo vermijd u problemen en weet u zeker dat u uw onderneming heeft beschermd tegen aansprakelijkheid. 

Zit er verschil in algemene voorwaarden voor bedrijven en algemene voorwaarden voor particulieren (consumenten)?

Er zit een groot verschil tussen algemene voorwaarden voor bedrijven en algemene voorwaarden voor particulieren (consumenten). Dat komt omdat de wetgever veronderstelt dat consumenten een zwakkere positie hebben ten opzichte van de onderneming die de algemene voorwaarden hanteert. Bedrijven die producten of diensten afnemen van een andere onderneming, worden geacht over een zekere professionaliteit en kennis te beschikken om de inhoud van algemene voorwaarden te overzien en de risico’s daarvan te aanvaarden. Zoals met betrekking tot veel wetgeving geldt, wordt de consument door de wetgever vergaand beschermd, ook wat betreft de inhoud van algemene voorwaarden. De hierboven genoemde (zwarte lijst) en (grijze lijst) hebben expliciet betrekking op de wettelijke bescherming van consumenten. Bij het opstellen van algemene voorwaarden voor consumenten, dient dan ook veel meer rekening te worden gehouden met de belangen van consumenten. Ook bij business to business (B2B) geldt dat bepalingen in algemene voorwaarden niet onredelijk mogen zijn, maar de redelijkheidsgrens bij business to consumer (B2C) ligt veel lager. Zo kan op basis van de (zwarte lijst) en (grijze lijst) impliciet worden geconcludeerd dat bedingen die daarin zijn vermeld, voor B2B in beginsel wél toegelaten zijn. Immers, als deze bedingen ook voor B2B onredelijk bezwarend zouden zijn, had de wetgever deze bedingen niet in de lijsten opgenomen.

Wat is reflexwerking van de grijze en zwarte lijst?

Wij zeggen altijd dat het recht niet zo statisch is als de wetgever in de wetboeken heeft opgeschreven. Het recht zit vol ‘mitsen’ en ‘maaren’. Zo geldt dat niet alleen consumenten, maar in sommige gevallen ook kleine ondernemers, zoals ZZP’ers, onder omstandigheden een beroep kunnen doen op de bepalingen uit de (zwarte lijst) en (grijze lijst). Gedachte daarachter is dat een kleine onderneming soms, net zo min als een consument, geacht kan worden over de professionaliteit en kennis te beschikken die nodig zijn om de gevolgen van bedingen in algemene voorwaarden te overzien. Een succesvol beroep door een kleine onderneming op de grijze of zwarte lijst, wordt reflexwerking genoemd.

In hoeverre kan aansprakelijkheid worden beperkt in algemene voorwaarden?

Ondernemers beschouwen het beperken van hun aansprakelijkheid vaak als dé reden om algemene voorwaarden op te laten stellen. Hoewel dit slechts een van de belangen van algemene voorwaarden is, is de beperking van de aansprakelijkheid inderdaad een belangrijk onderdeel van algemene voorwaarden.

Lees meer over aansprakelijkheid

Hoe moet ik algemene voorwaarden gebruiken?

De hoofdregel is dat de algemene voorwaarden vóór of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand dienen te worden gesteld. Aan te bevelen is om in uw aanbod, zoals een offerte, te verwijzen naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden met het aanbod mee te leveren. Indien u een aanbod per e-mail uitbrengt, kunt u de algemene voorwaarden in een bijlage toevoegen, terwijl u in het aanbod naar de toepasselijkheid van de voorwaarden verwijst. Indien u een overeenkomst of formulier laat ondertekenen, is het aan te bevelen (ook) op de overeenkomst/het formulier naar de toepasselijkheid van de voorwaarden te verwijzen en, indien u de algemene voorwaarden niet reeds met het aanbod hebt meegestuurd, de algemene voorwaarden met de overeenkomst/het formulier mee te leveren.

Bij overeenkomsten die in een webwinkel worden gesloten, is het aan te bevelen om bij de bestelling een hokje te laten aanvinken, waarmee de wederpartij de algemene voorwaarden aanvaardt. Het is daarbij van belang dat de algemene voorwaarden onder een link inzichtelijk zijn en het document eenvoudig op het apparaat van de wederpartij kan worden opgeslagen.

Moet ik mijn algemene voorwaarden deponeren?

Het deponeren van algemene voorwaarden is niet verplicht en vaak ook niet nodig. Het deponeren van algemene voorwaarden is voornamelijk bedoeld voor bedrijven die geen redelijke mogelijkheid hebben om hun algemene voorwaarden bij het sluiten van een overeenkomst ter hand te stellen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde voor supermarkten en warenhuizen; van hen kan immers niet worden verlangd om steeds bij de kassa een set algemene voorwaarden aan de klant mee te geven. Voor die gevallen is het deponeren van algemene voorwaarden nuttig.

Het deponeren van algemene voorwaarden kan bij de rechtbank en Kamer van Koophandel.

Mag ik mijn algemene voorwaarden wijzigen?

Omdat u uw algemene voorwaarden bij het sluiten van een overeenkomst moet hebben aangeboden, kunt u uw algemene voorwaarden niet tijdens de looptijd van de overeenkomst eenzijdig wijzigen. Dat zou immers onredelijk zijn. De overeenkomst moet dan eerst ten einde komen, bijvoorbeeld doordat u de overeenkomst opzegt en onder de gewijzigde algemene voorwaarden verlengt. De wederpartij stemt dan in met de voortzetting van de overeenkomst onder de gewijzigde algemene voorwaarden.

Internationaal zakendoen

Het is nodig dat uw algemene voorwaarden voor de wederpartij begrijpelijk zijn. Indien u internationaal zakendoet, beheerst de wederpartij waarschijnlijk niet (goed) het Nederlands. Daarom is het verstandig uw algemene voorwaarden te laten vertalen door een juridisch vertaalbureau. Het Engels en voornamelijk juridisch Engels wordt vaak onderschat. Kleine nuances in een juridische tekst kunnen leiden tot interpretatieruimte. Bij contracteren moet dat ten zeerste worden voorkomen. Omdat wij algemene voorwaarden volledig op maat opstellen voor een bedrijf en logischerwijs geen native speakers in dienst hebben, verzorgen wij geen vertalingen van algemene voorwaarden. Een juridisch vertaalbureau is de aangewezen partij om uw algemene voorwaarden te vertalen.

Algemene voorwaarden opstellen voor een webshop

Algemene voorwaarden laten opstellen voor uw webshop is geen slecht idee. Voor webshops gelden namelijk bijzondere wettelijke regels. Als uw klanten consumenten zijn, zijn deze wettelijke regels van dwingend recht. Dat wil zeggen dat van die wettelijke regels contractueel (in algemene voorwaarden) niet mag worden afgeweken. Zo geldt voor consumenten die een webshopbestelling plaatsen, dat zij een wettelijke bedenktijd van 14 dagen hebben. Op deze hoofdregel bestaan wel een aantal uitzonderingen.

Meer informatie over de wettelijke bedenktijd

Algemene voorwaarden opstellen voor een webshop

KVK-brochure: Algemene voorwaarden: Waar moet u op letten?

Algemene voorwaarden opvragen bij KVK

Regels algemene voorwaarden