Controleren algemene voorwaarden en contracten

Voor het controleren van uw algemene voorwaarden of contract, kunt u deze vrijblijvend als bijlage toesturen naar info@maatwerkjurist.nl. Vervolgens ontvangt u een vrijblijvende prijsopgave. De staat en omvang van de tekst is namelijk bepalend voor de prijsstelling. Afhankelijk van de staat van het document, worden in de prijsopgave vaak twee voorstellen gedaan:

1) Zuiver controleren van uw algemene voorwaarden of contract + aanbrengen noodzakelijke wijzigingen

Op basis van slechts de tekst van de algemene voorwaarden of het contract worden zij gecontroleerd en aangepast. Een dergelijke controle-opdracht houdt in een check en verbetering ten aanzien van:

  • De juridische juistheid en houdbaarheid;
  • Taalkundige aspecten en samenhang;
  • Begrijpelijkheid.

Evident van belang geachte wijzigingen en aanvullingen worden bij een dergelijke controle-opdracht rechtstreeks in de algemene voorwaarden of het contract aangebracht. Voor het overige ontvangt u, voor zover nodig, opmerkingen bij de tekst. Wat het laatste betreft is dan ook sprake van mogelijk relevante (niet-evident van belang geachte) wijzigingen, waaromtrent geadviseerd wordt middels de opmerkingen.

2) Volledig herzien van uw algemene voorwaarden of contract

Als alternatief kunnen we de opdracht ook uitvoeriger oppakken, namelijk door een klantspecifieke vragenlijst te gebruiken, welke vervolgens door u wordt beantwoord of telefonisch met u wordt doorlopen. Door gebruik van een dergelijke vragenlijst worden uw aanbod, handelswijze en voorkeuren (algemene voorwaarden) of de contractuele  relatie tussen partijen (in geval van een contract) nauwkeurig geïnventariseerd en niet slechts op basis van de bestaande tekst. Deze wijze van opdrachtuitvoering voorziet erin dat de algemene voorwaarden of het contract ook gecontroleerd wordt op absolute volledigheid en worden alle nodige en gewenste aanpassingen rechtstreeks in het document verwerkt. Uiteindelijk ontvangt u dan ook een gebruiksklare eindversie.

Mail uw algemene voorwaarden of contract vandaag nog. Een vrijblijvende prijsopgave verbindt u uiteraard nog tot niets. Stuur uw e-mailbericht met bijlage naar info@maatwerkjurist.nl of verwijs daarnaar via een weblink.

NB. Betreft het algemene voorwaarden die u wilt laten controleren, vermeldt dan s.v.p. ook een (korte) omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten en/of de weblink naar uw website.

Waarom algemene voorwaarden of contract laten controleren?

Om de volgende redenen kan het verstandig zijn om uw algemene voorwaarden of contract te laten controleren:

  • Uw document is door een niet-jurist opgesteld;
  • Uw document is verouderd.

Bij algemene voorwaarden of contracten die niet zijn opgesteld door een jurist, zien we vaak dat relevante bepalingen in het document ontbreken. Vaak zijn dergelijke algemene voorwaarden en contracten dan ook niet volledig en/of voldoen zij niet aan de geldende wetgeving. Ook worden in zelf opgestelde algemene voorwaarden en contracten vaak teveel rechten aan de wederpartij toegekend. Dit kan grote gevolgen hebben, waardoor het controleren van algemene voorwaarden en contracten verstandig is.

Daarnaast geldt dat bedrijfsvoeringen en samenwerkingen in de loop der tijd veranderen. Ook wet- en regelgeving verandert. Het controleren van algemene voorwaarden en contracten is daarom zinvol zodat u weet of uw algemene voorwaarden en contracten nog up-to-date zijn.