fbpx
UITSTEKEND

Controleren algemene voorwaarden en contracten

Controleren algemene voorwaarden en contracten

Naast het opstellen van algemene voorwaarden en contracten, kunt u bij ons terecht voor het controleren daarvan. Het controleren van uw algemene voorwaarden en contracten kan nodig zijn omdat deze zijn verouderd, u deze zelf hebt opgesteld of omdat uw bedrijfsvoering in de loop der tijd is veranderd of uitgebreid.

Voor het controleren van uw algemene voorwaarden of contract, kunt u deze vrijblijvend als bijlage toesturen naar info@maatwerkjurist.nl. Betreft het algemene voorwaarden die u wilt laten controleren, vermeldt dan s.v.p. ook een (korte) omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten en/of de weblink naar uw website. Vervolgens ontvangt u een vrijblijvende prijsopgave. De staat en omvang van de tekst is namelijk bepalend voor de prijsstelling. Afhankelijk van onze bevindingen, worden in de prijsopgave vaak twee voorstellen gedaan:

1) Zuiver controleren van uw algemene voorwaarden of contract + aanbrengen noodzakelijke wijzigingen

Op basis van slechts de tekst van de algemene voorwaarden of het contract wordt het document gecontroleerd en meteen aangepast waar nodig geacht. Een dergelijke opdracht houdt in een controle en verbetering ten aanzien van de juridische juistheid en houdbaarheid, taalkundige aspecten, samenhang en begrijpelijkheid.

Evident van belang geachte wijzigingen en aanvullingen worden bij een dergelijke opdracht rechtstreeks in de algemene voorwaarden of het contract aangebracht. Voor het overige ontvangt u, voor zover nodig, opmerkingen bij de tekst. Wat het laatste betreft is dan ook sprake van mogelijk relevante (niet-evident van belang geachte) wijzigingen, waaromtrent geadviseerd wordt middels de opmerkingen.

Deze 1e variant is onder meer geschikt in de volgende gevallen:

  • Als u uw algemene voorwaarden of contract zelf hebt opgesteld en al ver bent gekomen met de (basis)inhoud, maar de juridische ‘fine tuning’ nog moet worden aangebracht.
  • Als uw algemene voorwaarden of contract gedateerd zijn/ is, maar uw bedrijfsvoering inhoudelijk niet (veel) veranderd is. Vaak is het dan voldoende om uw document aan te passen aan de huidige wetgeving.

2) Volledig herzien van uw algemene voorwaarden of contract

Als uw bedrijfsvoering aanzienlijk is veranderd of uitgebreid, is het waarschijnlijk dat uw algemene voorwaarden of contract niet meer voldoen/ voldoet. In dat geval is het waarschijnlijk beter dat we uw opdracht uitvoeriger oppakken, namelijk door een klantspecifieke vragenlijst te gebruiken die wordt opgesteld op basis van de huidige informatie over uw bedrijfsvoering (bijvoorbeeld zoals af te leiden van uw website en/of uw eigen beschrijving). Deze klantspecifieke vragenlijst kan vervolgens per e-mail door u wordt beantwoord of telefonisch met u wordt doorlopen. Door gebruik van een dergelijke vragenlijst worden uw  huidige aanbod, handelswijze en voorkeuren (algemene voorwaarden) of de contractuele relatie tussen partijen (in geval van een contract) nauwkeurig geïnventariseerd en niet slechts op basis van de bestaande tekst van het document.

Deze wijze van opdrachtuitvoering voorziet erin dat de algemene voorwaarden of het contract ook gecontroleerd worden/ wordt op absolute volledigheid en worden alle nodige en gewenste aanpassingen rechtstreeks in het document verwerkt. Uiteindelijk ontvangt u dan ook een gebruiksklare eindversie.