fbpx
UITSTEKEND

Algemene voorwaarden Adviesverlening opstellen

Algemene voorwaarden adviesverlening of adviesbureau

Bent u werkzaam als adviesverlener of werkt u (als leidinggevende) bij een adviesbureau en bent u op zoek naar algemene voorwaarden voor adviesverlening? Wij zijn u graag van dienst met het opstellen van uw op maat te maken algemene voorwaarden. Voor adviesdiensten zijn relevante en duidelijke algemene voorwaarden uitermate belangrijk om veilig en efficiënt te kunnen ondernemen. Goede algemene voorwaarden beperken uw aansprakelijkheid en regelen alle andere relevante contractuele bepalingen waardoor u deze niet steeds met iedere individuele opdrachtgever hoeft overeen te komen. Denkt u hierbij onder meer aan de betalings-, uitvoerings- en annuleringsvoorwaarden, de looptijd en opzegging van overeenkomsten en de verplichtingen van uw opdrachtgevers. Bovendien bent u met behulp van goede algemene voorwaarden veel beter beschermd tegen onvoorziene omstandigheden.

Kies voor de kwaliteit van ècht maatwerk + extra services. Vaste prijs: 399,-*

Bij ons kiest u voor de kwaliteit van optimaal maatwerk, specifiek voor uw adviesdiensten opgesteld door een daarin gespecialiseerde jurist. Wij geloven niet in contractgeneratoren, maar in persoonlijke aandacht voor uw adviesbureau bij het opstellen van uw algemene voorwaarden. Voor het opstellen van uw algemene voorwaarden hanteren we een vaste en scherpe prijs. Daarbij ontvangt u gratis extra services.

Inhoud algemene voorwaarden adviesverlening

Afhankelijk van de concrete adviesdiensten die uw adviesbureau verleent, zijn relevante onderwerpen voor in algemene voorwaarden onder meer:

  • Aansprakelijkheid en vrijwaring;
  • Eventuele betrokkenheid van derde-dienstverleners;
  • Verplichtingen van uw opdrachtgevers;
  • Uitvoeringsvoorwaarden;
  • Klachttermijnen;
  • Looptijd en eventuele stilzwijgende verlenging en opzegging van overeenkomsten;
  • Tussentijdse annulering en de gevolgen daarvan;
  • Bescherming van uw intellectueel eigendom;
  • Geheimhouding.

Starter? Heb ik nog meer documenten nodig?

Bent u starter en vraag u zich af of u naast algemene voorwaarden voor adviesverlening nog meer documenten nodig hebt? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie. Wij bieden geen standaardpakketten met bijvoorbeeld algemene voorwaarden + opdrachtovereenkomst + verwerkersovereenkomst + privacy policy + disclaimer. De meeste adviesbureaus hebben niet al deze documenten nodig. Informeer bij ons voor een eerlijk advies.