Algemene voorwaarden Detailhandel

We kunnen ons goed voorstellen dat u zich als detailhandelaar het liefst bezighoudt met dat wat voor u belangrijk is, namelijk ondernemen en uw goederen verkopen. Daarbij zijn algemene voorwaarden onmisbaar. Een ongeluk zit altijd in een klein hoekje en met behulp van goede algemene voorwaarden voor uw detailhandel beperkt u uw aansprakelijkheidsrisico’s en helpt u dus onenigheid en narigheid te voorkomen. Daarnaast regelen algemene voorwaarden eveneens alle overige belangrijke contractuele aspecten bij de overeenkomsten die u sluit, zoals de prijs- en betalingsvoorwaarden, de leveringscondities en de verplichtingen van uw klanten.​

Kies voor de kwaliteit van ècht maatwerk + extra services. Vaste prijs: 299,-*

Bij ons kiest u voor de kwaliteit van optimaal maatwerk, specifiek voor uw detailhandel opgesteld door een daarin gespecialiseerde jurist. Wij geloven niet in contractgeneratoren, maar in persoonlijke aandacht voor de bedrijfsvoering van uw detailhandel bij het opstellen van uw algemene voorwaarden. Voor het opstellen van uw algemene voorwaarden hanteren we een vaste en scherpe prijs. Daarbij ontvangt u gratis extra services. Met onze nauwkeurige, doch voor u snelle intake (20-30 minuten), zijn wij in staat u van het betere maatwerk te voorzien.

* Vraag een vrijblijvende offerte aan

In uitzonderlijke gevallen hanteren wij een hoger tarief voor detailhandelaren die erg uitgebreide algemene voorwaarden nodig hebben. Vraag voor het opstellen van uw algemene voorwaarden daarom altijd eerst een vrijblijvende offerte aan of neem telefonisch 085-4012440, via WhatsApp of de chat contact met ons op.

Meer informatie over onze werkwijze en extra services

Meteen een vrijblijvende offerte aanvragen

algemene voorwaarden opstellen

Inhoud algemene voorwaarden detailhandelaren

Afhankelijk van de soort goederen die uw detailhandel verkoopt, zijn relevante onderwerpen voor in algemene voorwaarden onder meer:

  • ​Het beperken van uw aansprakelijkheid en vrijwaring;
  • Verplichtingen van uw klanten;
  • Leveringsvoorwaarden;
  • Prijzen en betalingen,
  • Maatregelen te nemen in geval van wanbetaling van uw klanten;​
  • Garantievoorwaarden;
  • Te​rmijnen waarbinnen de klant moet klagen in geval van een gebrekkige levering;​
  • Eigendomsvoorbehoud.

Starter? Heb ik als detailhandelaar nog meer documenten nodig?

Bent u starter en vraag u zich af of uw detailhandel naast algemene voorwaarden nog meer documenten nodig hebt? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie. Wij bieden geen standaardpakketten met bijvoorbeeld algemene voorwaarden + opdrachtovereenkomst + verwerkersovereenkomst + privacy policy + disclaimer. De meeste detailhandelaren hebben niet al deze documenten nodig. Informeer bij ons voor een eerlijk advies.

Ik wil een vrijblijvende offerte ontvangen

  • Vermeld hier (kort) uw aanbod van producten, diensten en/of werkzaamheden. Dit hoeft niet uitputtend; na uw akkoord op de offerte gaan we pas in detail.
  • Na uw akkoord op de offerte, bestuderen we uw website grondig om ons optimaal voor te bereiden op de intake.

Onze andere diensten

Bij ons kunt u ook terecht voor het herzien of controleren van de huidige algemene voorwaarden van uw detailhandel, het opstellen van maatwerkovereenkomsten, privacyverklaringen en disclaimers. Daarvoor kunt u een vrijblijvende offerte aanvragen via het contactformulier, telefonisch (085-4012440), mail, WhatsApp of chat.

algemene voorwaarden opstellen

Wie is Maatwerk Jurist?

Wij zijn een juridisch adviesbureau dat gespecialiseerd is in het opstellen van algemene voorwaarden, overeenkomsten en andere juridische documenten, zoals disclaimers en privacyverklaringen, onder meer voor detailhandelaren.

We onderscheiden ons door ons volledig en nauwkeurig te verdiepen in de bedrijfsvoering van uw detailhandel en uw eigen wensen en belangen. Onze nauwkeurige werkwijze is vergelijkbaar met de traditionele werkwijze van advocatenkantoren, echter profiteert u bij ons van veel lagere tarieven. Door middel van een persoonlijke benadering stellen wij de algemene voorwaarden voor uw detailhandel op. Bovendien leveren wij kosteloos extra services. Wij staan voor helderheid en werken uitsluitend met vaste prijsafspraken. Wij leveren ècht maatwerk, opgesteld door een jurist die zich optimaal verdiept in uw bedrijfsvoering.

​(NB. Algemene voorwaarden voor detailhandel worden soms ook wel “leveringsvoorwaarden”  genoemd. Dit zijn synoniemen. U hebt bijvoorbeeld niet én leveringsvoorwaarden én algemene voorwaarden nodig; het betreft slechts een onderscheid dat wordt gemaakt in het spraakgebruik.)

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn contractuele bepalingen bij de overeenkomsten die een detailhandelaar sluit met zijn klanten. Het laten opstellen van algemene voorwaarden voor uw detailhandel is van belang om uw onderneming te beschermen tegen aansprakelijkheid. Bovendien zijn algemene voorwaarden handig omdat u dan niet steeds met iedere individuele klant hoeft te onderhandelen over de afspraken bij een overeenkomst.

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

Algemene voorwaarden voor een detailhandelaar zijn niet verplicht, echter is het wel verstandig deze te hanteren om de hierboven genoemde redenen. Bovendien kan uw aansprakelijkheidsverzekeraar van u verlangen dat u algemene voorwaarden hanteert om verzekerd te zijn (tegen een voordeligere premie).

Kan ik zelf algemene voorwaarden opstellen?

Zonder juridische kennis is het lastig om zelf algemene voorwaarden voor uw detailhandel op te stellen. Bovendien is dit onverstandig omdat u daardoor per ongeluk en onbedoeld teveel rechten aan uw klanten toekent. Ook loopt u met het zelf opstellen van algemene voorwaarden voor uw detailhandel het risico dat uw algemene voorwaarden niet volledig zijn of niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, met alle risico’s van dien. Laat het opstellen van algemene voorwaarden voor uw detailhandel daarom over aan daarin gespecialiseerde juristen.

Hoe moet ik algemene voorwaarden gebruiken?

De hoofdregel is dat de algemene voorwaarden vóór of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant ter hand dienen te worden gesteld. Aan te bevelen is om in uw aanbod, zoals een offerte, te verwijzen naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van uw detailhandel en de algemene voorwaarden met het aanbod mee te leveren. Indien u een aanbod per e-mail uitbrengt, kunt u de algemene voorwaarden in een bijlage toevoegen, terwijl u in het aanbod naar de toepasselijkheid van de voorwaarden verwijst. Indien u een overeenkomst of formulier laat ondertekenen, is het aan te bevelen (ook) op de overeenkomst/het formulier naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te verwijzen en, indien u de algemene voorwaarden van uw detailhandel niet reeds met het aanbod hebt meegestuurd, de algemene voorwaarden met de overeenkomst/het formulier mee te leveren.