fbpx
UITSTEKEND

Algemene voorwaarden Groothandel opstellen

Algemene voorwaarden Groothandel

We kunnen ons goed voorstellen dat u zich als groothandel het liefst bezighoudt met dat wat voor u belangrijk is, namelijk ondernemen en goederen verkopen. Daarbij zijn algemene voorwaarden onmisbaar. Een ongeluk zit altijd in een klein hoekje en met behulp van goede algemene voorwaarden voor uw groothandel beperkt u uw aansprakelijkheidsrisico’s en helpt u dus onenigheid en narigheid te voorkomen. Daarnaast regelen algemene voorwaarden eveneens alle overige belangrijke contractuele aspecten bij de overeenkomsten die u sluit, zoals de prijs- en betalingsvoorwaarden, de leveringscondities en de verplichtingen van uw klanten.

Kies voor de kwaliteit van ècht maatwerk + extra services. Vaste prijs: 399,-*

Bij ons kiest u voor de kwaliteit van optimaal maatwerk, specifiek voor uw groothandel opgesteld door een daarin gespecialiseerde jurist. Wij geloven niet in contractgeneratoren, maar in persoonlijke aandacht voor de bedrijfsvoering van uw groothandel bij het opstellen van uw algemene voorwaarden. Voor het opstellen van uw algemene voorwaarden hanteren we een vaste en scherpe prijs. Daarbij ontvangt u gratis extra services.

Inhoud algemene voorwaarden groothandels

Afhankelijk van de soort goederen die uw groothandel verkoopt, zijn relevante onderwerpen voor in algemene voorwaarden onder meer:

  • Het beperken van uw aansprakelijkheid en vrijwaring;
  • Verplichtingen van uw klanten;
  • Leveringsvoorwaarden, zoals Incoterms;
  • Prijzen en betalingen,
  • Maatregelen te nemen in geval van wanbetaling van uw klanten;
  • Garantievoorwaarden;
  • Termijnen waarbinnen de klant moet klagen in geval van een gebrekkige levering;
  • Eigendomsvoorbehoud.

Starter? Heb ik nog meer documenten nodig?

Bent u starter en vraag u zich af of uw groothandel naast algemene voorwaarden nog meer documenten nodig hebt? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie. Wij bieden geen standaardpakketten met bijvoorbeeld algemene voorwaarden + opdrachtovereenkomst + verwerkersovereenkomst + privacy policy + disclaimer. De meeste groothandels  hebben niet al deze documenten nodig. Informeer bij ons voor een eerlijk advies.