fbpx
UITSTEKEND

Algemene voorwaarden Klusbedrijf opstellen

Algemene voorwaarden Klusbedrijf

Op zoek naar algemene voorwaarden voor uw klusbedrijf? We kunnen ons goed voorstellen dat u zich het liefst bezighoudt met dat wat voor u belangrijk is, namelijk ondernemen en bezig zijn. Daarbij zijn algemene voorwaarden onmisbaar. Een ongeluk zit altijd in een klein hoekje en met behulp van goede algemene voorwaarden voor uw klusbedrijf beperkt u uw aansprakelijkheidsrisico’s en helpt u dus onenigheid en narigheid te voorkomen. Daarnaast regelen algemene voorwaarden eveneens alle overige belangrijke contractuele aspecten bij de overeenkomsten die u sluit, zoals de prijs- en betalingsvoorwaarden, uitvoerings- en opleveringsvoorwaarden en de verplichtingen van uw opdrachtgevers.

Kies voor de kwaliteit van ècht maatwerk + extra services. Vaste prijs: 399,-*

Bij ons kiest u voor de kwaliteit van optimaal maatwerk, specifiek voor uw klusbedrijf opgesteld door een daarin gespecialiseerde jurist. Wij geloven niet in contractgeneratoren, maar in persoonlijke aandacht voor de bedrijfsvoering van uw klusbedrijf bij het opstellen van uw algemene voorwaarden. Voor het opstellen van uw algemene voorwaarden hanteren we een vaste en scherpe prijs. Daarbij ontvangt u gratis extra services. Met onze nauwkeurige, doch voor u snelle intake (20-30 minuten), zijn wij in staat u van het betere maatwerk te voorzien.

Inhoud algemene voorwaarden klusbedrijf

Afhankelijk van het type klusbedrijf, zijn relevante onderwerpen voor in algemene voorwaarden onder meer:

  • Het beperken van uw aansprakelijkheid voor fouten en tekortkomingen van uw eventuele onderaannemers;
  • Het beperken van uw aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van gebrekkige materialen die de opdrachtgever zelf aan u beschikbaar heeft gesteld;
  • Het beperken van uw aansprakelijkheid tot een bepaald maximum indien sprake is van schade die onverhoopt toch door uw schuld is ontstaan;
  • Het kunnen uitstellen van uw werkzaamheden in geval van slechte weersomstandigheden of andere vormen van overmacht;
  • Maatregelen tegen wanbetaling van uw opdrachtgevers;
  • Termijnen waarbinnen de opdrachtgever moet klagen als hij vindt dat u de werkzaamheden niet goed heeft uitgevoerd, na verstrijken waarvan de opdrachtgever u niet meer kan aanspreken;
  • Opschorting en ontbinding van overeenkomsten;
  • Eigendomsvoorbehoud.

Starter? Heb ik nog meer documenten nodig?

Bent u starter en vraag u zich af of uw klusbedrijf naast algemene voorwaarden nog meer documenten nodig hebt? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie. Wij bieden geen standaardpakketten met bijvoorbeeld algemene voorwaarden + opdrachtovereenkomst + verwerkersovereenkomst + privacy policy + disclaimer. De meeste klusbedrijven hebben niet al deze documenten nodig. Informeer bij ons voor een eerlijk advies.