fbpx
UITSTEKEND

Algemene voorwaarden Projectmanagement opstellen

Algemene voorwaarden Projectmanagement

Bent u werkzaam als projectmanager of werkt u (als leidinggevende) bij een projectmanagementbureau en bent u op zoek naar algemene voorwaarden voor uw dienstverlening? Wij zijn u graag van dienst met het opstellen van uw op maat te maken algemene voorwaarden. Voor projectmanagement zijn relevante en duidelijke algemene voorwaarden uitermate belangrijk om veilig en efficiënt te kunnen ondernemen. Goede algemene voorwaarden beperken uw aansprakelijkheid en regelen alle andere relevante contractuele bepalingen waardoor u deze niet steeds met iedere individuele opdrachtgever hoeft overeen te komen. Denkt u hierbij onder meer aan de betalings-, uitvoerings- en annuleringsvoorwaarden, de looptijd en opzegging van overeenkomsten en de verplichtingen van uw opdrachtgevers. Bovendien bent u met behulp van goede algemene voorwaarden veel beter beschermd tegen onvoorziene omstandigheden.

Kies voor de kwaliteit van ècht maatwerk + extra services. Vaste prijs: 399,-*

Zoals onze bedrijfsnaam al aangeeft, staat maatwerk bij ons hoog in het vaandel. En dat is niet voor niets. Goede algemene voorwaarden sluiten namelijk exact aan op het aanbod, de handelswijze en wensen van uw projectmanagementbureau. Algemene voorwaarden die niet optimaal aansluiten op uw bedrijfsvoering brengen hoogstwaarschijnlijk aansprakelijkheidsrisico’s met zich mee. Om uw algemene voorwaarden exact aan te laten sluiten op uw specifieke aanbod van projectmanagement, dient de jurist die uw algemene voorwaarden opstelt zich daarin uiteraard optimaal te verdiepen. Bij uw keuze voor een juridisch adviesbureau is het daarom raadzaam te letten op de wijze en nauwkeurigheid van de intake. In kwaliteit zit wel degelijk verschil. Wij zorgen ervoor dat we de bedrijfsvoering van uw projectmanagementbureau echt leren kennen en uw algemene voorwaarden met veel aandacht opstellen! Voor het opstellen van uw algemene voorwaarden hanteren we een vaste en scherpe prijs. Daarbij ontvangt u gratis extra services.

*In uitzonderlijke gevallen hanteren wij een hoger tarief voor projectmanagementbureaus die erg uitgebreide algemene voorwaarden nodig hebben. Vraag voor het opstellen van uw algemene voorwaarden daarom altijd eerst een vrijblijvende offerte aan via het contactformulier op deze pagina, of neem telefonisch 085-4012440, via WhatsApp of de chat contact met ons op.

Inhoud algemene voorwaarden projectmanagement

Afhankelijk van de concrete diensten die uw projectmanagementbureau verleent, zijn relevante onderwerpen voor in algemene voorwaarden onder meer:

  • Beperking van uw aansprakelijkheid en vrijwaring;
  • Verplichtingen van uw opdrachtgevers;
  • Reikwijdte van uw bevoegdheden;
  • Looptijd en opzegging van overeenkomsten;
  • Honorarium en kosten;
  • Betalingsvoorwaarden;
  • Uitvoeringsvoorwaarden;
  • Opschorting en ontbinding van overeenkomsten;
  • Toepasselijk recht en geschillen.

Starter? Heb ik naast algemene voorwaarden voor projectmanagement nog meer documenten nodig?

Bent u starter en vraag u zich af of u naast algemene voorwaarden voor uw projectmanagementbureau nog meer documenten nodig hebt? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie. Wij bieden geen standaardpakketten met bijvoorbeeld algemene voorwaarden + opdrachtovereenkomst + verwerkersovereenkomst + privacy policy + disclaimer. De meeste projectmanagementbureaus hebben niet al deze documenten nodig. Informeer bij ons voor een eerlijk advies.