UITSTEKEND

Algemene voorwaarden Schoonmaakbedrijf opstellen

Algemene voorwaarden Schoonmaakbedrijf

Op zoek naar algemene voorwaarden voor uw schoonmaakbedrijf? We kunnen ons goed voorstellen dat u zich het liefst bezighoudt met dat wat voor u belangrijk is, namelijk ondernemen en bezig zijn. Daarbij zijn algemene voorwaarden onmisbaar. Een ongeluk zit altijd in een klein hoekje en met behulp van goede algemene voorwaarden voor uw schoonmaakbedrijf beperkt u uw aansprakelijkheidsrisico’s en helpt u dus onenigheid en narigheid te voorkomen.

Kies voor de kwaliteit van ècht maatwerk + extra services. Vaste prijs: 299,-*

Bij ons kiest u voor de kwaliteit van optimaal maatwerk, specifiek voor uw schoonmaakbedrijf opgesteld door een daarin gespecialiseerde jurist. Wij geloven niet in contractgeneratoren, maar in persoonlijke aandacht voor uw schoonmaakbedrijf bij het opstellen van uw algemene voorwaarden. Voor het opstellen van uw algemene voorwaarden hanteren we een vaste en scherpe prijs. Daarbij ontvangt u gratis extra services. Met onze nauwkeurige, doch voor u snelle intake (20-30 minuten), zijn wij in staat u van het betere maatwerk te voorzien.

* In uitzonderlijke gevallen hanteren wij een hoger tarief voor schoonmaakbedrijven die erg uitgebreide algemene voorwaarden nodig hebben. Vraag voor het opstellen van uw algemene voorwaarden daarom altijd eerst een vrijblijvende offerte aan of neem telefonisch 085-4012440, via WhatsApp of de chat contact met ons op.

Inhoud algemene voorwaarden schoonmaakbedrijf

Afhankelijk van het type schoonmaakbedrijf, zijn relevante onderwerpen voor in algemene voorwaarden onder meer:

  • Het beperken van de aansprakelijkheid van uw schoonmaakbedrijf voor schade ontstaan als gevolg van gebrekkige materialen die de opdrachtgever zelf aan u beschikbaar heeft gesteld;
  • Het beperken van de aansprakelijkheid van uw schoonmaakbedrijf tot een bepaald maximum indien sprake is van schade die onverhoopt toch door uw schuld is ontstaan;
  • Het kunnen uitstellen van de schoonmaakwerkzaamheden in geval van overmacht;
  • Maatregelen tegen wanbetaling van uw opdrachtgevers;
  • Termijnen waarbinnen de opdrachtgever moet klagen als hij vindt dat uw schoonmaakbedrijf de werkzaamheden niet goed heeft uitgevoerd, na verstrijken waarvan de opdrachtgever u niet meer kan aanspreken;
  • Opschorting en ontbinding van overeenkomsten;
  • Toepasselijk recht en geschilbeslechting.

Starter? Heb ik nog meer documenten nodig?

Bent u starter en vraag u zich af of u naast algemene voorwaarden voor uw schoonmaakbedrijf nog meer documenten nodig hebt? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie. Wij bieden geen standaardpakketten met bijvoorbeeld algemene voorwaarden + opdrachtovereenkomst + verwerkersovereenkomst + privacy policy + disclaimer. De meeste schoonmaakbedrijven hebben niet al deze documenten nodig. Informeer bij ons voor een eerlijk advies.