UITSTEKEND

Samenwerkingscontract opstellen

Samenwerkingscontract opstellen

Wilt u een samenwerking aangaan met een andere partij, dan is het belangrijk om de afspraken duidelijk in een samenwerkingscontract vast te leggen. Een samenwerkingscontract wordt ook wel een samenwerkingsovereenkomst genoemd. Het opstellen van een samenwerkingscontract is altijd maatwerk; de inhoud van een samenwerkingscontract is immers afhankelijk van de specifieke prestaties die de samenwerkende partijen verrichten en de overige afspraken tussen de samenwerkingspartijen. Wij geloven dan ook niet in contractgeneratoren, maar in persoonlijke aandacht voor de specifieke samenwerking die u voor ogen hebt. 

Professioneel en deskundig maatwerk voor een vaste, scherpe prijs

Wij staan bekend om onze inzet, betrokkenheid en bereidheid om optimaal mee te denken over de inhoud van uw samenwerkingscontract. Naast onze nauwkeurige manier van werken, onderscheiden we ons door extra bij de prijs inbegrepen services te leveren. Vraag een vrijblijvende offerte aan of bel ons voor meer informatie.

“Al bijna 11 jaar werken we dagelijks aan het opstellen, controleren en verbeteren van uiteenlopende soorten overeenkomsten. Maatwerk, kwaliteit, een persoonlijke benadering en service staan daarbij voor ons hoog in het vaandel.”

Onze voordelen

 • Optimaal maatwerk dat exact aansluit op de beoogde samenwerking en uw wensen;
 • Op te stellen door een in het contractenrecht gespecialiseerde jurist (meester in de rechten);
 • Vaste prijs;
 • Direct contact met de jurist die uw samenwerkingscontract opstelt;
 • Efficiënte intake, per e-mail of telefonisch;
 • Levering meestal binnen 5 dagen;
 • Inclusief onbeperkt aantal revisierondes;
 • Inclusief adviesverlening;
 • Inclusief nazorg;
 • Achteraf betalen.

Nauwkeurige intake samenwerkingscontract opstellen

Voor het opstellen van een op maat te maken samenwerkingscontract is een volledig inzicht nodig in de beoogde afspraken tussen de samenwerkende partijen. Alleen dan kunnen de juiste contractuele afspraken correct in het samenwerkingscontract worden opgenomen. Bij de keuze van een juridisch adviesbureau voor het opstellen van uw samenwerkingscontract, is het daarom raadzaam te letten op de wijze waarop en nauwkeurigheid waarmee de intake plaatsvindt. In kwaliteit zit wel degelijk verschil.

Met onze jarenlange ervaring met het opstellen van samenwerkingscontracten, verrichten wij op basis van de in eerste instantie door u verstrekte informatie, zorgvuldig vooronderzoek naar de beoogde samenwerking. Naar aanleiding van dit vooronderzoek inventariseren we welke verdere informatie we van u nodig hebben om uw samenwerkingscontract op te stellen. U ontvangt daarvoor vervolgens een speciaal voor u opgestelde klantspecifieke vragenlijst. Deze vragenlijst kan per e-mail worden beantwoord of telefonisch met u worden doorlopen. Dit kost doorgaans niet langer dan 30 minuten van uw tijd. Anders dan wanneer een intake plaatsvindt aan de hand van een onvoorbereid telefoongesprek of een online vragenlijst, sluit uw samenwerkingscontract met onze werkwijze niet alleen naadloos aan op de beoogde samenwerking en uw eigen wensen, maar weet u ook zeker dat u tegenover de andere samenwerkingspartij aan alle wettelijke eisen voldoet.

Inhoud van een samenwerkingscontract

Bij het opstellen van een samenwerkingscontract is het belangrijk de contractuele afspraken tussen de samenwerkingspartijen duidelijk en concreet te formuleren zodat geen interpretatieruimte aanwezig is. Daar gaat het vaak mis wanneer men zonder juridische kennis een samenwerkingscontract opstelt. Een samenwerkingscontract is immers juist bedoeld om afspraken duidelijk op papier te zetten zodat geschillen worden voorkomen.

Indien een of beide samenwerkingspartijen een ZZP’er is, is het belangrijk om in het contract bepalingen op te nemen over het ontbreken van een gezagsverhouding tussen partijen. Dit om te voorkomen dat de Belastingdienst de ZZP’er als werknemer van de andere partij beschouwt, met alle fiscale gevolgen van dien. Verder is het bij het opstellen van een samenwerkingscontract belangrijk om regels te treffen voor mogelijke situaties waartegen partijen kunnen aanlopen, bijvoorbeeld wanneer een van de partijen haar verplichtingen uit het samenwerkingscontract niet nakomt. Aan te bevelen is dan ook om uw samenwerkingscontract te laten opstellen door daarin gespecialiseerde juristen. Wij denken bij het opstellen van uw samenwerkingscontract optimaal mee over de relevante inhoud daarvan. Een aantal andere belangrijke onderwerpen voor in een samenwerkingscontract zijn:

 • De inhoud en omvang van de verplichtingen van de samenwerkingspartijen;
 • De aansprakelijkheid van de samenwerkingspartijen;
 • De duur, het einde en/of de opzegging van het samenwerkingscontract;
 • Vergoedingen en betalingen;
 • Indien van toepassing: Intellectueel eigendom en geheimhouding;
 • Toepasselijk recht en geschilbeslechting.