UITSTEKEND

ZZP-contract opstellen

ZZP-contract opstellen

Professioneel en deskundig maatwerk voor een vaste, scherpe prijs

Wilt u een contract aangaan als of met een ZZP’er, dan is het belangrijk om de afspraken duidelijk in een ZZP-contract vast te leggen. Een ZZP-contract wordt ook wel een opdracht- of samenwerkingsovereenkomst genoemd. Het opstellen van een ZZP-contract is altijd maatwerk; de inhoud van een ZZP-contract is immers afhankelijk van de specifieke prestaties die de ZZP’er verricht en de  overige afspraken tussen de ZZP’er en opdrachtgever.

Het opstellen van een op maat gemaakt ZZP-contract doen wij voor een vaste prijs. Wij staan bekend om onze inzet, betrokkenheid en bereidheid om optimaal mee te denken over de inhoud van uw ZZP-contract. Naast onze nauwkeurige manier van werken, onderscheiden we ons door extra bij de prijs inbegrepen services te leveren. Vraag een vrijblijvende offerte aan of bel ons voor meer informatie.

“Al bijna 11 jaar werken we dagelijks aan het opstellen, controleren en verbeteren van uiteenlopende soorten overeenkomsten. Maatwerk, kwaliteit, een persoonlijke benadering en service staan daarbij voor ons hoog in het vaandel.”

Inhoud van een ZZP-contract

Bij het opstellen van een ZZP-contract is het belangrijk de contractuele afspraken tussen ZZP-er en opdrachtgever duidelijk en concreet te formuleren zodat geen interpretatieruimte aanwezig is. Daar gaat het vaak mis wanneer men zonder juridische kennis een ZZP-contract opstelt. Een ZZP-contract is immers juist bedoeld om afspraken duidelijk op papier te zetten zodat geschillen worden voorkomen.

Het is belangrijk om bij het opstellen van een ZZP-contract bepalingen op te nemen over het ontbreken van een gezagsverhouding tussen de ZZP’er en de opdrachtgever. Dit om te voorkomen dat de Belastingdienst de ZZP’er als werknemer van de opdrachtgever beschouwt, met alle fiscale gevolgen van dien. Verder is het bij het opstellen van een ZZP-contract belangrijk om regels te treffen voor mogelijke situaties waartegen partijen kunnen aanlopen, bijvoorbeeld wanneer een van de partijen haar verplichtingen uit het ZZP-contract niet nakomt. Aan te bevelen is dan ook om uw ZZP-contract te laten opstellen door daarin gespecialiseerde juristen. Wij denken bij het opstellen van uw ZZP-contract optimaal mee over de relevante inhoud daarvan. Een aantal andere belangrijke onderwerpen voor in een ZZP-contract zijn:

  • De inhoud en omvang van de verplichtingen van ZZP’er en opdrachtgever;
  • De aansprakelijkheid van ZZP’er en opdrachtgever;
  • De duur, het einde en/of de opzegging van het ZZP-contract;
  • Het honorarium van de ZZP’er;
  • De betalingsvoorwaarden;
  • Indien van toepassing: Intellectueel eigendom en geheimhouding;
  • Toepasselijk recht en geschilbeslechting.