Algemene voorwaarden voor ZZP’ers laten opstellen

Algemene voorwaarden zijn een belangrijk onderdeel van de overeenkomsten die u met uw klanten of opdrachtgevers sluit. Wij zijn een juridisch adviesbureau dat al meer dan 10 jaar gespecialiseerd is in het opstellen van op maat te maken algemene voorwaarden, onder meer voor ZZP’ers. Voor het opstellen van uw algemene voorwaarden kunt u bij ons kiezen uit twee formats: ‘Optimaal Maatwerk’ of ‘Regel het zelf online. ‘Regel het zelf online‘ is geschikt voor een beperkt aantal branches en voor bedrijven die geen bijzondere eigen inbreng hebben voor hun algemene voorwaarden. Klik hieronder voor het gewenste format.

Optimaal maatwerk

 • Optimaal maatwerk, specifiek voor uw onderneming opgesteld;
 • Persoonlijk contact met de jurist (meester in de rechten) die uw algemene voorwaarden opstelt;
 • Inclusief extra services: toelichting en instructie, adviesverlening/nazorg en onbeperkt aantal revisierondes (100% tevredenheidsgarantie);
 • Juridisch waterdichte algemene voorwaarden;
 • Voldoet aan meest recente wetgeving;
 • Levering meestal binnen 5 dagen;
 • Achteraf betalen.

Vanaf € 199,- (excl. btw)

Ga naar >> Optimaal maatwerk

Regel het zelf online

 • Algemene voorwaarden op maat, op basis van een online vragenlijst;
 • Geschikt voor specifieke branches;
 • Door een jurist (meester in de rechten) opgesteld;
 • Juridisch waterdichte algemene voorwaarden;
 • Voldoet aan de meest recente wetgeving;
 • Op werkdagen binnen 24 uur geleverd.

Van € 59,- tot € 99,- (excl. btw)

Ga naar >> Regel het zelf online

Wie is Maatwerk Jurist?

Wij zijn een juridisch adviesbureau dat gespecialiseerd is in het opstellen van algemene voorwaarden, overeenkomsten en andere juridische documenten, zoals disclaimers en privacyverklaringen.

Optimaal maatwerk vs. Regel het zelf online

Iedere onderneming is uniek, er zijn duizenden variaties met verschillende producten en/of diensten denkbaar. Echter, sommige typen bedrijfsvoering komen zeer veel voor. Voor klanten die geen bijzondere eigen inbreng hebben voor in hun algemene voorwaarden, kunnen we dergelijke algemene voorwaarden voor een klein bedrag opstellen via onze Regel-het-zelf-online-service. Het bijzondere van deze service is dat uw algemene voorwaarden niet door een online generator worden gemaakt, maar persoonlijk door een jurist. In de online service is dan ook ruimte voor open vragen zodat uw algemene voorwaarden ook op uw antwoorden daarop kunnen aansluiten.

>>Regel het zelf online

Optimaal maatwerk

In het kader van optimaal maatwerk onderscheiden we ons door ons volledig en nauwkeurig te verdiepen in uw beroeps- of bedrijfsvoering en uw eigen wensen en belangen. Onze nauwkeurige werkwijze is vergelijkbaar met de traditionele werkwijze van advocatenkantoren, echter profiteert u bij ons van veel lagere tarieven. Door middel van een persoonlijke benadering stellen wij uw algemene voorwaarden op. Bovendien leveren wij kosteloos extra services. Wij staan voor helderheid en werken uitsluitend met vaste prijsafspraken. Wij leveren ècht maatwerk, opgesteld door een jurist die zich optimaal verdiept in uw bedrijfsvoering!

​(NB. “Algemene voorwaarden” worden soms ook wel “webwinkelvoorwaarden”, “leveringsvoorwaarden” of “gebruiksvoorwaarden” genoemd. Dit zijn synoniemen. U hebt bijvoorbeeld niet én leveringsvoorwaarden én algemene voorwaarden nodig; het betreft, afhankelijk van de aard van uw producten- en/of dienstenaanbod, slechts een onderscheid dat wordt gemaakt in het spraakgebruik.)

Algemene voorwaarden op maat laten opstellen

Leverings-/verkoopvoorwaarden op maat laten opstellen

Webwinkelvoorwaarden op maat laten opstellen

Gebruiksvoorwaarden op maat laten opstellen

Onze andere diensten

Bij ons kunt u ook terecht voor het herzien of controleren van uw huidige algemene voorwaarden, het opstellen van maatwerkovereenkomsten, privacyverklaringen en disclaimers.

Overeenkomsten op maat laten opstellen

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn contractuele bepalingen bij de overeenkomsten die een onderneming sluit met haar klanten, opdrachtgevers of leveranciers. Het laten opstellen van algemene voorwaarden is van belang om uw onderneming te beschermen tegen aansprakelijkheid. Bovendien zijn algemene voorwaarden handig omdat u dan niet steeds met iedere individuele klant, opdrachtgever of leverancier hoeft te onderhandelen over de afspraken bij een overeenkomst.

Afhankelijk van het type bedrijfsvoering, zijn relevante onderwerpen voor in algemene voorwaarden onder meer:

 • de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid;
 • de (vrijwaring)verplichtingen van klanten, opdrachtgevers of leveranciers;
 • de uitvoerings- en (op)leveringsvoorwaarden;
 • de betrokkenheid van derden en de gevolgen voor de aansprakelijkheid;
 • de prijs- en betalingsvoorwaarden;
 • regels bij overmacht;
 • annulering van overeenkomsten;
 • garantie en verval daarvan;
 • klacht- en vervaltermijnen;
 • opschorting en ontbinding van overeenkomsten;
 • eigendomsvoorbehoud;
 • bescherming van intellectuele eigendom;
 • toepasselijk recht en geschilbeslechting.

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

Algemene voorwaarden zijn niet verplicht, echter is het wel verstandig deze te hanteren om de hierboven genoemde redenen. Bovendien kan uw aansprakelijkheidsverzekeraar van u verlangen dat u algemene voorwaarden hanteert om verzekerd te zijn (tegen een voordeligere premie).

Kan ik zelf algemene voorwaarden opstellen?

Zonder juridische kennis is het lastig om zelf algemene voorwaarden op te stellen. Bovendien is dit onverstandig omdat u daardoor per ongeluk en onbedoeld teveel rechten aan uw wederpartijen toekent. Ook loopt u met het zelf opstellen van algemene voorwaarden het risico dat uw algemene voorwaarden niet volledig zijn of niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, met alle risico’s van dien. Laat het opstellen van algemene voorwaarden daarom over aan daarin gespecialiseerde juristen.

Hoe moet ik algemene voorwaarden gebruiken?

De hoofdregel is dat de algemene voorwaarden vóór of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand dienen te worden gesteld. Aan te bevelen is om in uw aanbod, zoals een offerte, te verwijzen naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden met het aanbod mee te leveren. Indien u een aanbod per e-mail uitbrengt, kunt u de algemene voorwaarden in een bijlage toevoegen, terwijl u in het aanbod naar de toepasselijkheid van de voorwaarden verwijst. Indien u een overeenkomst of formulier laat ondertekenen, is het aan te bevelen (ook) op de overeenkomst/het formulier naar de toepasselijkheid van de voorwaarden verwijzen en, indien u de algemene voorwaarden niet reeds met het aanbod hebt meegestuurd, de algemene voorwaarden met de overeenkomst/het formulier mee te leveren.

Bij overeenkomsten die in een webwinkel worden gesloten, is het aan te bevelen om bij de bestelling een hokje te laten aanvinken, waarmee de wederpartij de algemene voorwaarden aanvaardt. Het is daarbij van belang dat de algemene voorwaarden onder een link inzichtelijk zijn en het document eenvoudig op het apparaat van de wederpartij kan worden opgeslagen.