Algemene voorwaarden ZZP’er opstellen

Wij zijn al jarenlang gespecialiseerd in specifiek het opstellen van algemene voorwaarden en contracten, onder meer voor ZZP’ers. Bij ons kiest u voor de kwaliteit van optimaal maatwerk, specifiek voor u als ZZP’er opgesteld door een daarin gespecialiseerde jurist. Wij geloven niet in contractgeneratoren, maar in persoonlijke aandacht voor uw bedrijfsvoering bij het opstellen van uw algemene voorwaarden. Voor het opstellen van uw algemene voorwaarden hanteren we een vaste en scherpe prijs. Daarbij ontvangt u gratis extra services. Met onze nauwkeurige, maar voor u snelle intake (20-30 minuten), zijn wij in staat u van het betere maatwerk te voorzien.

Kies voor de kwaliteit van ècht maatwerk + extra services. Vaste prijs: 299,-*

 • Optimaal maatwerk dat exact aansluit op uw bedrijfsvoering en wensen;
 • Op te stellen door een in het contractenrecht gespecialiseerde jurist (meester in de rechten);
 • Vaste prijs: € 299,-* (excl. btw);
 • Direct contact met de jurist die uw algemene voorwaarden opstelt;
 • Efficiënte intake, per e-mail of telefonisch;
 • Levering meestal binnen 5 dagen;
 • Inclusief toelichting en instructie Naast uw algemene voorwaarden ontvangt u een toelichting en instructie. Belangrijk is uiteraard dat u weet hoe u uw algemene voorwaarden moet hanteren om ze van toepassing te laten zijn en op welke andere zaken u moet letten bij het gebruik van uw algemene voorwaarden.;
 • Inclusief onbeperkt aantal revisierondesDoor onze nauwkeurige aanpak en meer dan 10 jaar ervaring in het opstellen van algemene voorwaarden en contracten, is vrijwel elke eerste levering meteen volledig naar wens van onze opdrachtgevers, waardoor we zonder extra kosten, onbeperkte revisierondes kunnen aanbieden. Wij bieden dan ook een 100% tevredenheidsgarantie.;
 • Inclusief adviesverleningWanneer u in de toekomst advies nodig hebt dat verband houdt met uw algemene voorwaarden, kunt u altijd contact opnemen voor kosteloze behandeling van uw vraagstuk.;
 • Inclusief nazorgBij toekomstige geschillen met klanten/opdrachtgevers, kunt u altijd contact opnemen voor kosteloze behandeling van uw vraagstuk. Ook aanpassing van uw algemene voorwaarden als gevolg van kleine toekomstige veranderingen in uw bedrijfsvoering, worden kosteloos verwerkt. Bij ons kiest u dus voor optimale service voor een eenmalige vaste prijs.;
 • Achteraf betalen.

* Vraag een vrijblijvende offerte aan

In uitzonderlijke gevallen hanteren wij een hoger tarief voor ZZP’ers die erg uitgebreide algemene voorwaarden nodig hebben. Vraag voor het opstellen van uw algemene voorwaarden daarom altijd eerst een vrijblijvende offerte aan via het contactformulier op deze pagina, of neem telefonisch 085-4012440, via WhatsApp of de chat contact met ons op.

Direct meer informatie? Bel meteen met 085-4012440

Nauwkeurige intake opstellen algemene voorwaarden ZZP’er

Voor het opstellen van correcte algemene voorwaarden voor een ZZP’er is een volledig inzicht nodig in het aanbod van producten en/of diensten en de handelswijze van de betreffende ZZP’er. Alleen dan kunnen de juiste aansprakelijkheidsbeperkingen en overige contractuele afspraken correct in de algemene voorwaarden van de ZZP’er worden opgenomen. Bij de keuze van een juridisch adviesbureau voor het opstellen van uw algemene voorwaarden, is het daarom raadzaam te letten op de wijze waarop en nauwkeurigheid waarmee de intake plaatsvindt. In kwaliteit zit wel degelijk verschil.

Met meer dan tien jaar ervaring met het opstellen van algemene voorwaarden voor ZZP’ers, verrichten wij op basis van de door u bij de offerteaanvraag verstrekte informatie en/of het vermelde op uw website, zorgvuldig vooronderzoek naar uw specifieke bedrijfsvoering. Naar aanleiding van dit vooronderzoek inventariseren we welke verdere informatie we van u nodig hebben om uw algemene voorwaarden op te stellen. U ontvangt daarvoor vervolgens een speciaal voor u opgestelde klantspecifieke vragenlijst. Deze vragenlijst kan per e-mail worden beantwoord of telefonisch met u worden doorlopen. Dit kost doorgaans niet langer dan 30 minuten van uw tijd. Anders dan wanneer een intake plaatsvindt aan de hand van een onvoorbereid telefoongesprek of een online vragenlijst, sluiten uw algemene voorwaarden met onze werkwijze niet alleen naadloos aan op uw bedrijfsvoering als ZZP’er en eigen wensen, maar weet u ook zeker dat u tegenover uw klanten/opdrachtgevers aan alle wettelijke eisen voldoet.

Laat u kosteloos en vrijblijvend overtuigen

Om u te overtuigen van onze nauwkeurige werkwijze en het belang van zorgvuldig vooronderzoek bij het opstellen van uw algemene voorwaarden, kunnen we dit vooronderzoek vrijblijvend en kosteloos verrichten, mits u uw zakelijke e-mailadres opgeeft bij uw offerteaanvraag via het contactformulier hieronder. U ontvangt de klantspecifieke vragenlijst dan samen met de offerte.

algemene voorwaarden opstellen

Starter? Heb ik nog meer documenten nodig?

Onlangs gestart als ZZP’er en vraag u zich af of u naast algemene voorwaarden nog meer documenten nodig hebt? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie. Wij bieden geen standaardpakketten met bijvoorbeeld algemene voorwaarden + verwerkersovereenkomst + privacy policy + disclaimer. De meeste ZZP’ers hebben niet al deze documenten nodig. Informeer bij ons voor een eerlijk advies.

Ik wil een vrijblijvende offerte ontvangen

 • Indien u besluit van de vrijblijvende offerte gebruik te maken, bestuderen wij uw website nauwkeurig om de klantspecifieke vragenlijst op de reeds bekende informatie over uw bedrijf te laten aansluiten.
  Om u te overtuigen van onze nauwkeurige werkwijze en het belang van zorgvuldig vooronderzoek naar uw bedrijfsvoering, kunnen we dit vooronderzoek vrijblijvend en kosteloos verrichten, mits u uw zakelijke e-mailadres opgeeft. U ontvangt de klantspecifieke vragenlijst dan samen met de vrijblijvende offerte.

Onze andere diensten

Bij ons kunt u ook terecht voor het herzien of controleren van uw huidige algemene voorwaarden, het opstellen van maatwerkovereenkomsten, privacyverklaringen en disclaimers.

Wie is Maatwerk Jurist?

Wij zijn een juridisch adviesbureau dat gespecialiseerd is in het opstellen van algemene voorwaarden, overeenkomsten en andere juridische documenten, zoals disclaimers en privacyverklaringen, onder meer voor ZZP’ers.

We onderscheiden ons door ons volledig en nauwkeurig te verdiepen in de bedrijfsvoering, wensen en belangen van de ZZP’er. Onze nauwkeurige werkwijze is vergelijkbaar met de traditionele werkwijze van advocatenkantoren, echter profiteert u bij ons van veel lagere tarieven. Door middel van een persoonlijke benadering stellen wij voor u als ZZP’er de algemene voorwaarden op. Bovendien leveren wij kosteloos extra services. Wij staan voor helderheid en werken uitsluitend met vaste prijsafspraken. Wij leveren ècht maatwerk, opgesteld door een jurist die zich optimaal verdiept in uw bedrijfsvoering!

​(NB. “Algemene voorwaarden” worden soms ook wel “webwinkelvoorwaarden”, “leveringsvoorwaarden” of “gebruiksvoorwaarden” genoemd. Dit zijn synoniemen. U hebt bijvoorbeeld niet én leveringsvoorwaarden én algemene voorwaarden nodig; het betreft, afhankelijk van de aard van uw producten- en/of dienstenaanbod, slechts een onderscheid dat wordt gemaakt in het spraakgebruik.)

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn contractuele bepalingen bij de overeenkomsten die een ZZP’er sluit met zijn klanten of opdrachtgevers. Het laten opstellen van algemene voorwaarden is van belang om uw eenmanszaak te beschermen tegen aansprakelijkheid. Bovendien zijn algemene voorwaarden voor een ZZP’er handig omdat hij dan niet steeds met iedere individuele klant of opdrachtgever hoeft te onderhandelen over de afspraken bij een overeenkomst.

Afhankelijk van het type bedrijfsvoering van de ZZP’er, zijn relevante onderwerpen voor in algemene voorwaarden onder meer:

 • de beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid van de ZZP’er;
 • de (vrijwaring)verplichtingen van klanten of opdrachtgevers van de ZZP’er;
 • de uitvoerings- en (op)leveringsvoorwaarden;
 • de eventuele betrokkenheid van derden en de gevolgen voor de aansprakelijkheid;
 • de prijs- en betalingsvoorwaarden;
 • regels bij overmacht;
 • annulering van overeenkomsten;
 • klacht- en vervaltermijnen;
 • opschorting en ontbinding van overeenkomsten;
 • bescherming van het intellectuele eigendom van de ZZP’er;
 • toepasselijk recht en geschilbeslechting.

Zijn algemene voorwaarden voor een ZZP’er verplicht?

Algemene voorwaarden voor een ZZP’er zijn niet verplicht, echter is het wel verstandig deze te hanteren om de hierboven genoemde redenen. Bovendien kan de aansprakelijkheidsverzekeraar van de ZZP’er van de ZZP’er verlangen dat hij algemene voorwaarden hanteert om verzekerd te zijn (tegen een voordeligere premie).

Kan ik als ZZP’er zelf algemene voorwaarden opstellen?

Zonder juridische kennis is het lastig om zelf algemene voorwaarden op te stellen. Bovendien is dit onverstandig omdat u daardoor per ongeluk en onbedoeld teveel rechten aan uw klanten of opdrachtgevers zou kunnen toekennen. Ook loopt u met het zelf opstellen van algemene voorwaarden het risico dat uw algemene voorwaarden niet volledig zijn of niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, met alle risico’s van dien. Laat het opstellen van algemene voorwaarden daarom over aan daarin gespecialiseerde juristen.

Hoe moet ik algemene voorwaarden gebruiken?

De hoofdregel is dat de algemene voorwaarden vóór of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant of opdrachtgever ter hand dienen te worden gesteld. Aan te bevelen is om in uw aanbod, zoals een offerte, te verwijzen naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden met het aanbod mee te leveren. Indien u als ZZP’er een aanbod per e-mail uitbrengt, kunt u de algemene voorwaarden in een bijlage toevoegen, terwijl u in het aanbod naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden verwijst. Indien u een overeenkomst of formulier laat ondertekenen, is het aan te bevelen (ook) op de overeenkomst/het formulier naar de toepasselijkheid van de voorwaarden verwijzen en, indien u de algemene voorwaarden niet reeds met het aanbod hebt meegestuurd, de algemene voorwaarden met de overeenkomst/het formulier mee te leveren.

Bij overeenkomsten die in een webwinkel worden gesloten, is het aan te bevelen om bij de bestelling een hokje te laten aanvinken, waarmee de wederpartij de algemene voorwaarden aanvaardt. Het is daarbij van belang dat de algemene voorwaarden onder een link inzichtelijk zijn en het document eenvoudig op het apparaat van de wederpartij kan worden opgeslagen.