Webshopvoorwaarden laten opstellen

Webshopvoorwaarden zijn een belangrijk onderdeel van de bestellingen die uw klanten via uw webshop plaatsen. Wij zijn een juridisch adviesbureau dat al meer dan 10 jaar gespecialiseerd is in het opstellen van op maat te maken algemene voorwaarden, onder meer voor webwinkels. Voor het opstellen van uw webwinkelvoorwaarden kunt u bij ons kiezen uit twee formats: ‘Full service maatwerk’ of ‘Regel het zelf online.  ‘Regel het zelf online‘ is geschikt voor webshops die geen extra eigen inbreng hebben voor hun webshopvoorwaarden. Klik hieronder voor het gewenste format.

Full service maatwerk

 • Optimaal maatwerk, specifiek voor uw onderneming opgesteld;
 • Ook geschikt voor overeenkomsten anders dan via een webwinkel;
 • Vaste prijs Enkele typen algemene voorwaarden kunnen bij ons al volledig op maat worden opgesteld voor € 199,- (excl. btw). Voor een gemiddelde set algemene voorwaarden bedraagt de vaste prijs € 299,- (excl. btw). Vraag een vrijblijvende offerte aan;
 • Efficiënte intake, per e-mail of telefonischIn het kader van vooronderzoek gaan wij eerst zèlf een zo nauwkeurig mogelijk beeld van uw specifieke bedrijfsvoering vormen, bijvoorbeeld aan de hand van het vermelde op uw website en/of de informatie die u bij uw offerteaanvraag hebt verstrekt. Op basis daarvan stellen wij, nadat u akkoord bent gegaan met de offerte, een klantspecifieke vragenlijst op. Middels deze vragenlijst nemen we u bij de hand om alle relevante aspecten van uw bedrijfsvoering en uw eventuele eigen wensen aan ons te presenteren. U beantwoordt de vragenlijst per e-mail en/of u maakt een afspraak voor een telefonisch intake met een jurist. In dat laatste geval ontvangt u wel de vragenlijst, maar hoeft deze vooraf niet te bestuderen; de vragenlijst dient voor ons dan als leidraad. Zowel een intake per e-mail als telefonisch neemt meestal niet meer dan 20 tot 30 minuten van uw tijd in beslag.;
 • Door een jurist (meester in de rechten) opgesteld;
 • Inclusief toelichting en instructie Naast uw algemene voorwaarden ontvangt u een toelichting en instructie. Belangrijk is uiteraard dat u weet hoe u uw algemene voorwaarden moet hanteren om ze van toepassing te laten zijn en op welke andere zaken u moet letten bij het gebruik van uw algemene voorwaarden.;
 • Inclusief onbeperkt aantal revisierondesDoor onze nauwkeurige aanpak en meer dan 10 jaar ervaring in het opstellen van algemene voorwaarden en contracten, is vrijwel elke eerste levering meteen volledig naar wens van onze opdrachtgevers, waardoor we zonder extra kosten, onbeperkte revisierondes kunnen aanbieden. Wij bieden dan ook een 100% tevredenheidsgarantie.;
 • Inclusief adviesverleningWanneer u in de toekomst advies nodig hebt dat verband houdt met uw algemene voorwaarden, kunt u altijd contact opnemen voor kosteloze behandeling van uw vraagstuk.;
 • Inclusief nazorgBij toekomstige geschillen met klanten/opdrachtgevers, kunt u altijd contact opnemen voor kosteloze behandeling van uw vraagstuk. Ook aanpassing van uw algemene voorwaarden als gevolg van kleine toekomstige veranderingen in uw bedrijfsvoering, worden kosteloos verwerkt. Bij ons kiest u dus voor optimale service voor een eenmalige vaste prijs.;
 • Juridisch waterdichte algemene voorwaarden;
 • Voldoet aan meest recente wetgeving;
 • Levering meestal binnen 5 dagen;
 • Achteraf betalen.

Vanaf € 199,- (excl. btw)

>> Full service maatwerk

Regel het zelf online

 • Webwinkelvoorwaarden op maat, op basis van een online vragenlijst;
 • Door een jurist (meester in de rechten) opgesteld;
 • Juridisch waterdichte voorwaarden;
 • Voldoet aan de meest recente wetgeving;
 • Op werkdagen binnen 24 uur geleverd.

Tijdelijk slechts € 29,- (excl. btw)

>> Regel het zelf online

Wie is Maatwerk Jurist?

Wij zijn een juridisch adviesbureau dat gespecialiseerd is in het opstellen van algemene voorwaarden, overeenkomsten en andere juridische documenten, zoals disclaimers en privacyverklaringen.

Full service maatwerk vs. Regel het zelf online

Iedere onderneming is uniek, er zijn duizenden variaties met verschillende producten en/of diensten denkbaar. Voor klanten die geen extra eigen inbreng hebben voor in hun webshopvoorwaarden, kunnen we voorwaarden voor een klein bedrag opstellen via onze Regel-het-zelf-online-service. Het bijzondere van deze service is dat uw webwinkelvoorwaarden niet door een online generator worden gemaakt, maar persoonlijk door onze jurist. In de online service is dan ook ruimte voor open vragen zodat uw webshopvoorwaarden ook op uw antwoorden daarop kunnen aansluiten.

>>Regel het zelf online

Full service maatwerk

In het kader van full service maatwerk onderscheiden we ons door ons volledig en nauwkeurig te verdiepen in uw bedrijfsvoering en uw eigen wensen en belangen. Onze nauwkeurige werkwijze is vergelijkbaar met de traditionele werkwijze van advocatenkantoren, echter profiteert u bij ons van veel lagere tarieven. Door middel van een persoonlijke benadering stellen wij uw algemene voorwaarden op. Bovendien leveren wij kosteloos extra services. Wij staan voor helderheid en werken uitsluitend met vaste prijsafspraken. Wij leveren ècht maatwerk, opgesteld door een jurist die zich optimaal verdiept in uw bedrijfsvoering!

​(NB. “Algemene voorwaarden” worden soms ook wel “webwinkelvoorwaarden”, “leveringsvoorwaarden” of “gebruiksvoorwaarden” genoemd. Dit zijn synoniemen. U hebt bijvoorbeeld niet én leveringsvoorwaarden én algemene voorwaarden nodig; het betreft, afhankelijk van de aard van uw producten- en/of dienstenaanbod, slechts een onderscheid dat wordt gemaakt in het spraakgebruik.)

Algemene voorwaarden op maat laten opstellen

Leverings-/verkoopvoorwaarden op maat laten opstellen

Webwinkelvoorwaarden op maat laten opstellen

Gebruiksvoorwaarden op maat laten opstellen

Onze andere diensten

Bij ons kunt u ook terecht voor het herzien of controleren van uw huidige algemene voorwaarden, het opstellen van maatwerkovereenkomsten, privacyverklaringen en disclaimers.

Overeenkomsten op maat laten opstellen

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn contractuele bepalingen bij de overeenkomsten die een onderneming sluit met haar klanten, opdrachtgevers of leveranciers. Het laten opstellen van algemene voorwaarden is van belang om uw onderneming te beschermen tegen aansprakelijkheid. Bovendien zijn algemene voorwaarden handig omdat u dan niet steeds met iedere individuele klant, opdrachtgever of leverancier hoeft te onderhandelen over de afspraken bij een overeenkomst.

Afhankelijk van het type bedrijfsvoering, zijn relevante onderwerpen voor in algemene voorwaarden onder meer:

 • de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid;
 • de (vrijwaring)verplichtingen van klanten, opdrachtgevers of leveranciers;
 • de uitvoerings- en (op)leveringsvoorwaarden;
 • de betrokkenheid van derden en de gevolgen voor de aansprakelijkheid;
 • de prijs- en betalingsvoorwaarden;
 • regels bij overmacht;
 • annulering van overeenkomsten;
 • garantie en verval daarvan;
 • klacht- en vervaltermijnen;
 • opschorting en ontbinding van overeenkomsten;
 • eigendomsvoorbehoud;
 • bescherming van intellectuele eigendom;
 • toepasselijk recht en geschilbeslechting.

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

Algemene voorwaarden zijn niet verplicht, echter is het wel verstandig deze te hanteren om de hierboven genoemde redenen. Bovendien kan uw aansprakelijkheidsverzekeraar van u verlangen dat u algemene voorwaarden hanteert om verzekerd te zijn (tegen een voordeligere premie).

Kan ik zelf algemene voorwaarden opstellen?

Zonder juridische kennis is het lastig om zelf algemene voorwaarden op te stellen. Bovendien is dit onverstandig omdat u daardoor per ongeluk en onbedoeld teveel rechten aan uw wederpartijen toekent. Ook loopt u met het zelf opstellen van algemene voorwaarden het risico dat uw algemene voorwaarden niet volledig zijn of niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, met alle risico’s van dien. Laat het opstellen van algemene voorwaarden daarom over aan daarin gespecialiseerde juristen.

Hoe moet ik algemene voorwaarden gebruiken?

De hoofdregel is dat de algemene voorwaarden vóór of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand dienen te worden gesteld. Aan te bevelen is om in uw aanbod, zoals een offerte, te verwijzen naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden met het aanbod mee te leveren. Indien u een aanbod per e-mail uitbrengt, kunt u de algemene voorwaarden in een bijlage toevoegen, terwijl u in het aanbod naar de toepasselijkheid van de voorwaarden verwijst. Indien u een overeenkomst of formulier laat ondertekenen, is het aan te bevelen (ook) op de overeenkomst/het formulier naar de toepasselijkheid van de voorwaarden verwijzen en, indien u de algemene voorwaarden niet reeds met het aanbod hebt meegestuurd, de algemene voorwaarden met de overeenkomst/het formulier mee te leveren.

Bij overeenkomsten die in een webwinkel worden gesloten, is het aan te bevelen om bij de bestelling een hokje te laten aanvinken, waarmee de wederpartij de algemene voorwaarden aanvaardt. Het is daarbij van belang dat de algemene voorwaarden onder een link inzichtelijk zijn en het document eenvoudig op het apparaat van de wederpartij kan worden opgeslagen.