Leverings-/verkoopvoorwaarden opstellen

Bij ons kiest u voor de kwaliteit van optimaal maatwerk, specifiek voor uw onderneming opgesteld door een daarin gespecialiseerde jurist. Wij geloven niet in contractgeneratoren, maar in persoonlijke aandacht voor uw bedrijfsvoering bij het opstellen van uw leveringsvoorwaarden (ook wel verkoopvoorwaarden genoemd). Voor het opstellen van uw leveringsvoorwaarden hanteren we een vaste en scherpe prijs. Daarbij ontvangt u gratis extra services. Met onze nauwkeurige, maar voor u snelle intake (20-30 minuten), zijn wij in staat u van het betere maatwerk te voorzien.

Kies voor de kwaliteit van ècht maatwerk + extra services. Vaste prijs: 299,-*

 • Optimaal maatwerk dat exact aansluit op uw bedrijfsvoering en wensen;
 • Op te stellen door een in het contractenrecht gespecialiseerde jurist (meester in de rechten);
 • Vaste prijs: € 299,-* (excl. btw);
 • Direct contact met de jurist die uw leveringsvoorwaarden opstelt;
 • Efficiënte intake, per e-mail of telefonisch;
 • Levering meestal binnen 5 dagen;
 • Inclusief toelichting en instructie Naast uw leveringsvoorwaarden ontvangt u een toelichting en instructie. Belangrijk is uiteraard dat u weet hoe u uw leveringsvoorwaarden moet hanteren om ze van toepassing te laten zijn en op welke andere zaken u moet letten bij het gebruik van uw leveringsvoorwaarden.;
 • Inclusief onbeperkt aantal revisierondesDoor onze nauwkeurige aanpak en meer dan 10 jaar ervaring in het opstellen van (leverings)voorwaarden en contracten, is vrijwel elke eerste levering meteen volledig naar wens van onze opdrachtgevers, waardoor we zonder extra kosten, onbeperkte revisierondes kunnen aanbieden. Wij bieden dan ook een 100% tevredenheidsgarantie.;
 • Inclusief adviesverleningWanneer u in de toekomst advies nodig hebt dat verband houdt met uw leveringsvoorwaarden, kunt u altijd contact opnemen voor kosteloze behandeling van uw vraagstuk.;
 • Inclusief nazorgBij toekomstige geschillen met klanten/opdrachtgevers, kunt u altijd contact opnemen voor kosteloze behandeling van uw vraagstuk. Ook aanpassing van uw algemene voorwaarden als gevolg van kleine toekomstige veranderingen in uw bedrijfsvoering, worden kosteloos verwerkt. Bij ons kiest u dus voor optimale service voor een eenmalige vaste prijs.;
 • Achteraf betalen.

* Vraag een vrijblijvende offerte aan

In uitzonderlijke gevallen hanteren wij een hoger tarief voor bedrijfsvoeringen waarvoor erg uitgebreide leveringsvoorwaarden nodig zijn. Vraag voor het opstellen van uw leveringsvoorwaarden daarom altijd eerst een vrijblijvende offerte aan via het contactformulier op deze pagina, of neem telefonisch 085-4012440, via WhatsApp of de chat contact met ons op.

Direct meer informatie? Bel meteen met 085-4012440

Nauwkeurige intake

Voor het opstellen van correcte leveringsvoorwaarden is een volledig inzicht nodig in het aanbod van producten en/of diensten en de handelswijze van de betreffende onderneming. Alleen dan kunnen de juiste aansprakelijkheidsbeperkingen en overige contractuele afspraken correct in de leveringsvoorwaarden worden opgenomen. Bij de keuze van een juridisch adviesbureau voor het opstellen van uw leveringsvoorwaarden, is het daarom raadzaam te letten op de wijze waarop en nauwkeurigheid waarmee de intake plaatsvindt. In kwaliteit zit wel degelijk verschil.

Met meer dan tien jaar ervaring met het opstellen van leveringsvoorwaarden, verrichten wij op basis van de door u bij de offerteaanvraag verstrekte informatie en/of het vermelde op uw website, zorgvuldig vooronderzoek naar uw specifieke bedrijfsvoering. Naar aanleiding van dit vooronderzoek inventariseren we welke verdere informatie we van u nodig hebben om uw leveringsvoorwaarden op te stellen. U ontvangt daarvoor vervolgens een speciaal voor u opgestelde klantspecifieke vragenlijst. Deze vragenlijst kan per e-mail worden beantwoord of telefonisch met u worden doorlopen. Dit kost doorgaans niet langer dan 30 minuten van uw tijd. Anders dan wanneer een intake plaatsvindt aan de hand van een onvoorbereid telefoongesprek of een online vragenlijst, sluiten uw algemene voorwaarden met onze werkwijze niet alleen naadloos aan op uw bedrijfsvoering en eigen wensen, maar weet u ook zeker dat u tegenover uw klanten/opdrachtgevers aan alle wettelijke eisen voldoet.

Laat u kosteloos en vrijblijvend overtuigen

Om u te overtuigen van onze nauwkeurige werkwijze en het belang van zorgvuldig vooronderzoek bij het opstellen van uw leveringsvoorwaarden, kunnen we dit vooronderzoek vrijblijvend en kosteloos verrichten, mits u uw zakelijke e-mailadres opgeeft bij uw offerteaanvraag via het contactformulier hieronder. U ontvangt de vragenlijst dan samen met de offerte.

algemene voorwaarden opstellen

Starter? Heb ik nog meer documenten nodig?

Bent u starter en vraag u zich af of u naast leveringsvoorwaarden nog meer documenten nodig hebt? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie. Wij bieden geen standaardpakketten met bijvoorbeeld leveringsvoorwaarden + verwerkersovereenkomst + privacy policy + disclaimer. De meeste ondernemingen hebben niet al deze documenten nodig. Informeer bij ons voor een eerlijk advies.

Ik wil een vrijblijvende offerte ontvangen

 • Indien u besluit van de vrijblijvende offerte gebruik te maken, bestuderen wij uw website nauwkeurig om de klantspecifieke vragenlijst op de reeds bekende informatie over uw bedrijf te laten aansluiten.
  Om u te overtuigen van onze nauwkeurige werkwijze en het belang van zorgvuldig vooronderzoek naar uw bedrijfsvoering, kunnen we dit vooronderzoek vrijblijvend en kosteloos verrichten, mits u uw zakelijke e-mailadres opgeeft. U ontvangt de klantspecifieke vragenlijst dan samen met de vrijblijvende offerte.

Starter? Heb ik nog meer documenten nodig?

Bent u starter en vraag u zich af of u naast leveringsvoorwaarden nog meer documenten nodig hebt? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie. Wij bieden geen standaardpakketten met bijvoorbeeld leveringsvoorwaarden + verwerkersovereenkomst + privacy policy + disclaimer. De meeste ondernemingen hebben niet al deze documenten nodig. Informeer bij ons voor een eerlijk advies.

Wie is Maatwerk Jurist?

Wij zijn een juridisch adviesbureau dat gespecialiseerd is in het opstellen van algemene voorwaarden, (waaronder leveringsvoorwaarden tevens begrepen), overeenkomsten en andere juridische documenten, zoals disclaimers en privacyverklaringen.

We onderscheiden ons door ons volledig en nauwkeurig te verdiepen in uw beroeps- of bedrijfsvoering en uw eigen wensen en belangen. Onze nauwkeurige werkwijze is vergelijkbaar met de traditionele werkwijze van advocatenkantoren, echter profiteert u bij ons van veel lagere tarieven. Door middel van een persoonlijke benadering stellen wij uw leveringsvoorwaarden op. Bovendien leveren wij kosteloos extra services. Wij staan voor helderheid en werken uitsluitend met vaste prijsafspraken. Wij leveren ècht maatwerk, opgesteld door een jurist die zich optimaal verdiept in uw bedrijfsvoering!

​(NB. leveringsvoorwaarden worden soms ook gewoon “algemene voorwaarden” of “webwinkelvoorwaarden” genoemd. Dit zijn synoniemen. U hebt bijvoorbeeld niet én leveringsvoorwaarden én algemene voorwaarden nodig; het betreft, afhankelijk van de aard van uw producten- en/of dienstenaanbod, slechts een onderscheid dat wordt gemaakt in het spraakgebruik.)

Onze andere diensten

Bij ons kunt u ook terecht voor het herzien of controleren van uw huidige leveringsvoorwaarden, het opstellen van maatwerkovereenkomsten, privacyverklaringen en disclaimers.

Overeenkomsten op maat laten opstellen

Wat zijn leveringsvoorwaarden?

Leveringsvoorwaarden zijn contractuele bepalingen bij de overeenkomsten die een onderneming sluit met haar klanten. Het laten opstellen van leveringsvoorwaarden is van belang om uw onderneming te beschermen tegen aansprakelijkheid. Bovendien zijn leveringsvoorwaarden handig omdat u dan niet steeds met iedere individuele klant hoeft te onderhandelen over de afspraken bij een overeenkomst.

Afhankelijk van het type bedrijfsvoering, zijn relevante onderwerpen voor in leveringsvoorwaarden onder meer:

 • de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid;
 • de (vrijwaring)verplichtingen van klanten;
 • de leveringsvoorwaarden;
 • de betrokkenheid van derden en de gevolgen voor de aansprakelijkheid;
 • de prijs- en betalingsvoorwaarden;
 • regels bij overmacht;
 • annulering van overeenkomsten;
 • garantie en verval daarvan;
 • klacht- en vervaltermijnen;
 • opschorting en ontbinding van overeenkomsten;
 • eigendomsvoorbehoud;
 • bescherming van intellectuele eigendom;
 • toepasselijk recht en geschilbeslechting.

Zijn leveringsvoorwaarden verplicht?

Leveringsvoorwaarden zijn niet verplicht, echter is het wel verstandig deze te hanteren om de hierboven genoemde redenen. Bovendien kan uw aansprakelijkheidsverzekeraar van u verlangen dat u leveringsvoorwaarden hanteert om verzekerd te zijn (tegen een voordeligere premie).

Kan ik zelf leveringsvoorwaarden opstellen?

Zonder juridische kennis is het lastig om zelf leveringsvoorwaarden op te stellen. Bovendien is dit onverstandig omdat u daardoor per ongeluk en onbedoeld teveel rechten aan uw klanten toekent. Ook loopt u met het zelf opstellen van leveringsvoorwaarden het risico dat uw leveringsvoorwaarden niet volledig zijn of niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, met alle risico’s van dien. Laat het opstellen van leveringsvoorwaarden daarom over aan daarin gespecialiseerde juristen.

Hoe moet ik leveringsvoorwaarden gebruiken?

De hoofdregel is dat de leveringsvoorwaarden vóór of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant ter hand dienen te worden gesteld. Aan te bevelen is om in uw aanbod, zoals een offerte, te verwijzen naar de toepasselijkheid van de leveringsvoorwaarden en de leveringsvoorwaarden met het aanbod mee te leveren. Indien u een aanbod per e-mail uitbrengt, kunt u de leveringsvoorwaarden in een bijlage toevoegen, terwijl u in het aanbod naar de toepasselijkheid van de voorwaarden verwijst. Indien u een overeenkomst of formulier laat ondertekenen, is het aan te bevelen (ook) op de overeenkomst/het formulier naar de toepasselijkheid van de voorwaarden verwijzen en, indien u de leveringsvoorwaarden niet reeds met het aanbod hebt meegestuurd, de leveringsvoorwaarden met de overeenkomst/het formulier mee te leveren.

Bij overeenkomsten die in een webwinkel worden gesloten, is het aan te bevelen om bij de bestelling een hokje te laten aanvinken, waarmee de klant de leveringsvoorwaarden accepteert. Het is daarbij van belang dat de leveringsvoorwaarden onder een link inzichtelijk zijn en het document eenvoudig op het apparaat van de klant kan worden opgeslagen.