fbpx
UITSTEKEND

Algemene voorwaarden webshop opstellen

Algemene voorwaarden opstellen webshop

Direct laten opstellen | Ècht maatwerk | Vaste prijs | All-in service

Elke webshop is uniek en verdient bijzondere aandacht als het gaat om algemene voorwaarden opstellen. In totaal zijn we al snel 3 uur bezig met uw opdracht, soms langer. Geen templates dus, maar echt maatwerk. We analyseren uw eerste informatie en het vermelde in uw webshop (indien reeds live) grondig. Daarna hebben we per e-mail of telefonisch een intake met u. Op deze manier leren wij uw webshop en wensen echt kennen. Dit is nodig voor algemene voorwaarden die ècht op maat zijn geschreven en optimale bescherming bieden tegen aansprakelijkheid.

Vraag een vrijblijvende offerte aan of bel voor meer informatie.

Vaste prijs: € 249,- of € 399,- (excl. btw)*
Persoonlijk contact met uw jurist (+12 jaar ervaring)
Intake per mail en/of telefonisch
100%-tevredenheidsgarantie
Inclusief nazorg en advies
Klanten waarderen ons met een 9,6

Dagelijks werken we aan het opstellen van algemene voorwaarden en contracten. Daarbij staat maatwerk en kwaliteit hoog in het vaandel.”

* € 249 of € 399 ?

Indien u via uw webshop alleen aan consumenten verkoopt, is minder vrijheid in het bepalen van de inhoud van uw algemene voorwaarden. Dit komt omdat de wetgever de wettelijke regels van de consumentenkoop en de koop op afstand dwingend voorschrijft, waardoor daarvan contractueel niet mag worden afgeweken. Omdat sprake is van minder contractsvrijheid, kunnen we dergelijke algemene voorwaarden ietwat sneller opstellen. Daarom betaalt u bij ons in dat geval slechts € 249,- (excl. btw).

Altijd maatwerk

Ongeacht of u alleen aan consumenten en via een webshop verkoopt, wij stellen algemene voorwaarden voor uw webshop altijd op maat op. Dat wil zeggen dat zij precies aansluiten op uw specifieke aanbod van producten of diensten. In vergelijking met branchevoorwaarden beschikt u over een duidelijke set algemene voorwaarden met alleen voor uw webshop relevante inhoud. Bovendien leveren we een all-in service. Vraag een vrijblijvende offerte aan of bel voor een gratis adviesgesprek.

Inclusief extra’s

Bij ons geldt dat uw algemene voorwaarden toekomstbestendig zijn. Wat hebt u aan algemene voorwaarden die vandaag goed zijn, maar over een tijdje niet meer voldoen? Iedere onderneming verandert, evenals wet- en regelgeving. Dat betekent dat als u uw algemene voorwaarden later wilt laten aanpassen, kleine wijzigingen gratis door ons worden doorgevoerd, zo vaak u wilt. Aanpassingen op grond van wijzigingen in wet- en regelgeving zijn altijd gratis.

Hoe werkt het?

 1. Vrijblijvende offerte aanvragen

  Vraag een vrijblijvende offerte aan of bel 085-4012440, WhatsApp of chat.

 2. Vooronderzoek

  We zijn ongeveer 1 à  1½ uur bezig om op basis van uw eerste informatie en informatie in uw webshop (indien reeds live) een grondige eerste analyse van uw bedrijfsvoering en situatie te maken. Zie onze werkwijze.

 3. Klantspecifieke vragenlijst

  De resultaten van onze analyse ontvangt u binnen een werkdag per e-mail in de vorm van een klantspecifieke vragenlijst met goed doordachte vragen. In tegenstelling tot alleen een telefonische intake biedt deze werkwijze – zowel u als ons – de mogelijkheid om relevante aspecten van uw webshop en wensen goed te overdenken.

 4. Intake

  Kies voor een telefonische intake en/of intake per e-mail. Bij een telefonische intake ontzorgen we u volledig. In beide gevallen bedraagt uw tijdsbesteding vaak niet meer dan 20 tot 30 minuten.

Klanten waarderen ons met een 9,6.

Vraag een vrijblijvende offerte aan of neem contact op voor een gratis adviesgesprek.

All-in Service

 • Inclusief gebruiksinstructie.
 • Niet helemaal tevreden? Vragen stellen en aanpassingen zoveel u wilt.
 • Op langere termijn uw algemene voorwaarden laten aanpassen? Kleine wijzingen voeren we gratis door, zo vaak u wilt.
 • Gratis advies bij onverhoopte geschillen met uw klanten of opdrachtgevers.

Overige informatie

 • Intake en opstellen door gespecialiseerde jurist (meester in de rechten) +12 jaar ervaring;
 • Vaste prijs. Nooit extra kosten;
 • Levering meestal binnen 5 dagen;
 • Facturering pas na levering (betalingstermijn 14 dagen);
 • Ontvang uw algemene voorwaarden in 4 bestanden, ook op A4-formaat (2x Word & 2x PDF).
 • Starterspakket? Bel ons voor een eerlijk advies over welke documenten u werkelijk nodig hebt.

Juridisch starterspakket?

Bent u starter en vraag u zich af of u naast algemene voorwaarden nog meer documenten moet laten opstellen? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie. Wij bieden geen standaardpakketten met bijvoorbeeld algemene voorwaarden + opdrachtovereenkomst + verwerkersovereenkomst + cookieverklaring + privacy policy + disclaimer. De meeste ondernemingen hebben niet al deze documenten nodig. Voorkom onnodige kosten en informeer bij Maatwerk Jurist voor een eerlijk advies.

Wie is Maatwerk Jurist?

Wij zijn een juridisch adviesbureau dat gespecialiseerd is in het opstellen van algemene voorwaarden, overeenkomsten en andere juridische documenten, zoals disclaimers en privacyverklaringen, onder meer voor webshops.

Met onze jarenlange ervaring in het opstellen van algemene voorwaarden voor webshops onderscheiden wij ons door ons volledig en nauwkeurig te verdiepen in uw bedrijfsvoering en uw eigen wensen en belangen. Onze nauwkeurige werkwijze is vergelijkbaar met de traditionele werkwijze van advocatenkantoren, echter profiteert u bij ons van veel lagere tarieven. Door middel van een persoonlijke benadering stellen wij uw algemene voorwaarden op. Bovendien leveren wij kosteloos extra services. Wij staan voor helderheid en werken uitsluitend met vaste prijsafspraken. Wij leveren ècht maatwerk, opgesteld door een jurist die zich optimaal verdiept in uw bedrijfsvoering!

(NB. Algemene voorwaarden voor webshops worden soms ook wel “webshopvoorwaarden, “webwinkelvoorwaarden” of “leveringsvoorwaarden” genoemd. Dit zijn synoniemen. U hebt bijvoorbeeld niet én leveringsvoorwaarden én algemene voorwaarden nodig; het betreft, afhankelijk van de aard van uw producten- en/of dienstenaanbod, slechts een onderscheid dat wordt gemaakt in het spraakgebruik.)

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn contractuele bepalingen bij de overeenkomsten die een webshop of andere onderneming sluit met haar klanten. Volgens de wet zijn algemene voorwaarden: “Een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestatie aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd”.  Bedingen die de kern van de prestatie aangeven (kernbedingen), zijn in geval van een koopovereenkomst bijvoorbeeld de prijs en de te leveren hoeveelheid. Een kernbeding is een beding dat van zo wezenlijke betekenis is dat de overeenkomst zonder dit beding niet tot stand zou zijn gekomen of zonder dit beding niet van wilsovereenstemming omtrent het wezen van de overeenkomst sprake zou zijn. Een kernbeding moet expliciet worden overeengekomen (terwijl algemene voorwaarden impliciet worden overeengekomen en niet gelezen hoeven te worden om van toepassing te zijn), want kernbedingen in algemene voorwaarden zijn ongeldig.

Lees meer over algemene voorwaarden en de wet

Waarom worden algemene voorwaarden gebruikt?

Het laten opstellen van algemene voorwaarden is van belang om uw onderneming te beschermen tegen aansprakelijkheid. Bovendien zijn algemene voorwaarden handig omdat u dan niet steeds met iedere individuele klant hoeft te onderhandelen over de afspraken bij een overeenkomst. Algemene voorwaarden maken contracteren efficiënter en veiliger. Dit geldt bij uitstek voor webshops.

Wat staat er in algemene voorwaarden?

Afhankelijk van het type webshop zijn relevante onderwerpen voor in algemene voorwaarden onder meer:

 • de beperking en uitsluiting van uw aansprakelijkheid;
 • de (vrijwaring)verplichtingen van uw klanten;
 • het wettelijke herroepingsrecht van consumenten en uitsluiting/ verval daarvan voor zover wettelijk mogelijk;
 • de leveringsvoorwaarden;
 • de prijs- en betalingsvoorwaarden;
 • regels bij overmacht;
 • garantie en verval daarvan;
 • klacht- en vervaltermijnen;
 • opschorting en ontbinding van overeenkomsten;
 • eigendomsvoorbehoud;
 • toepasselijk recht en geschilbeslechting.

Zijn algemene voorwaarden voor webshops verplicht?

Algemene voorwaarden voor webshops zijn niet verplicht, echter rusten op webshops wel wettelijke informatieverplichtingen die gedeeltelijk ondervangen kunnen worden in algemene voorwaarden. Bovendien is het hanteren van algemene voorwaarden verstandig om de hierboven genoemde redenen. Bovendien kan uw aansprakelijkheidsverzekeraar van u verlangen dat uw webshop algemene voorwaarden hanteert om verzekerd te zijn (tegen een voordeligere premie).

Kan ik zelf algemene voorwaarden voor mijn webshop opstellen?

Zonder juridische kennis is het lastig om zelf algemene voorwaarden voor uw webshop op te stellen. Bovendien is dit onverstandig omdat u daardoor per ongeluk en onbedoeld teveel rechten aan uw klanten toekent. Ook loopt u met het zelf opstellen van algemene voorwaarden voor uw webshop het risico dat uw algemene voorwaarden niet volledig zijn of niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, met alle risico’s van dien. Laat het opstellen van algemene voorwaarden voor uw webshop daarom over aan daarin gespecialiseerde juristen.

Kan ik een voorbeeld van algemene voorwaarden gebruiken?

U kunt een voorbeeld van algemene voorwaarden gebruiken, maar bij het gebruik van voorbeeld algemene voorwaarden is het belangrijk te letten op een paar zaken, want het gebruik van voorbeeld algemene voorwaarden brengt risico’s met zich mee. U kunt voorbeelden van algemene voorwaarden vinden bij brancheorganisaties, beroepsverenigingen en andere aanbieders van voorbeeld algemene voorwaarden. Zaken waarop u moet letten bij gebruik van voorbeeld algemene voorwaarden:

 • Is het voorbeeld wel voldoende relevant voor uw specifieke bedrijfsvoering?
 • Mag u het voorbeeld wel gebruiken? Op teksten en dus ook algemene voorwaarden rust auteursrecht van de auteur. Alleen de auteur heeft het recht om te bepalen wat er met zijn teksten gebeurt. Het overnemen van teksten zonder toestemming van de auteur, is een inbreuk op het auteursrecht van de auteur, ook wel plagiaat genoemd. Meer informatie over auteursrechten leest u hier.
 • Is het voorbeeld wel deskundig opgesteld? Voor niet deskundig opgestelde voorbeeld algemene voorwaarden geldt hetzelfde als vermeld onder het kopje hierboven “Kan ik zelf algemene voorwaarden opstellen?;
 • Zijn de bepalingen wel redelijk? Onredelijke bepalingen in algemene voorwaarden zijn óf nietig, of vernietigbaar. Als u overeenkomsten met consumenten sluit, geeft de wet een opsomming van bepalingen in algemene voorwaarden die onredelijk zijn (zwarte lijst) of vermoed worden onredelijk te zijn (grijze lijst).

Zit er verschil in algemene voorwaarden voor bedrijven en algemene voorwaarden voor particulieren (consumenten)?

Er zit een groot verschil tussen algemene voorwaarden voor bedrijven en algemene voorwaarden voor particulieren (consumenten). Dat komt omdat de wetgever veronderstelt dat consumenten een zwakkere positie hebben ten opzichte van de onderneming die de algemene voorwaarden hanteert. Bedrijven die producten of diensten afnemen van een andere onderneming, worden geacht over een zekere professionaliteit en kennis te beschikken om de inhoud van algemene voorwaarden te overzien en de risico’s daarvan te aanvaarden. Zoals met betrekking tot veel wetgeving geldt, wordt de consument door de wetgever vergaand beschermd, ook wat betreft de inhoud van algemene voorwaarden. De hierboven genoemde (zwarte lijst) en (grijze lijst) hebben expliciet betrekking op de wettelijke bescherming van consumenten. Bij het opstellen van algemene voorwaarden voor consumenten, dient dan ook veel meer rekening te worden gehouden met de belangen van consumenten. Ook bij business to business (B2B) geldt dat bepalingen in algemene voorwaarden niet onredelijk mogen zijn, maar de redelijkheidsgrens bij business to consumer (B2C) ligt veel lager. Zo kan op basis van de (zwarte lijst) en (grijze lijst)  impliciet worden geconcludeerd dat bedingen die daarin zijn vermeld, voor B2B in beginsel wél toegelaten zijn. Immers, als deze bedingen ook voor B2B onredelijk bezwarend zouden zijn, had de wetgever deze bedingen niet in de lijsten opgenomen.

Wat is reflexwerking van de grijze en zwarte lijst?

Wij zeggen altijd dat het recht niet zo statisch is zoals de wetgever in de wetboeken heeft opgeschreven. Het recht zit vol ‘mitsen’ en ‘maaren’. Zo geldt dat niet alleen consumenten, maar in sommige gevallen ook kleine ondernemers, zoals ZZP’ers, onder omstandigheden een beroep kunnen doen op de bepalingen uit de (zwarte lijst) en (grijze lijst). Gedachte daarachter is dat een kleine onderneming soms net zo min als een consument geacht kan worden over de professionaliteit en kennis te beschikken die nodig zijn om de gevolgen van bedingen in algemene voorwaarden te overzien. Een succesvol beroep door een kleine onderneming op de grijze of zwarte lijst, wordt reflexwerking genoemd.

In hoeverre kan aansprakelijkheid worden beperkt in algemene voorwaarden?

Ondernemers beschouwen het beperken van hun aansprakelijkheid vaak als dé reden om algemene voorwaarden op te laten stellen. Hoewel dit slechts een van de belangen van algemene voorwaarden is, is de beperking van de aansprakelijkheid inderdaad een belangrijk onderdeel van algemene voorwaarden.

In hoeverre het mogelijk is om de aansprakelijkheid in algemene voorwaarden te beperken, hangt af van de vraag of de beperking van de aansprakelijkheid onder omstandigheden redelijk is. De vraag of een beperking van de aansprakelijkheid redelijk is, hangt naast de omstandigheden van het geval af van de omstandigheid of de wederpartij van de gebruiker van de algemene voorwaarden een consument (B2C) of een organisatie (bedrijf, instelling etc.) (B2B) is.

Bij B2B is uitgangspunt van contractsvrijheid leidend. Dat wil zeggen dat de partijen bij de overeenkomst geacht worden over voldoende professionaliteit te beschikken om de gevolgen van de inhoud van algemene voorwaarden te kunnen overzien, ook wat betreft de beperking van de aansprakelijkheid. Dit brengt met zich mee dat bij B2B een aansprakelijkheidsbeperkende clausule in algemene voorwaarden (veel) eerder als redelijk wordt beschouwd als dezelfde clausule bij B2C. Wat óók bij B2B in elk geval onredelijk is, is het beperken van de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet en bewuste roekeloosheid van de gebruiker van de algemene voorwaarden. Instandhouding van een beding dat de aansprakelijkheid beperkt ten aanzien van schade ontstaan als gevolg van opzet en bewust roekeloos handelen of nalaten van de gebruiker van algemene voorwaarden, is dan ook redelijkerwijs onaanvaardbaar.

Bij B2C bemoeit de wetgever zich nadrukkelijk met de geldigheid van aansprakelijkheidsbeperkende clausule in algemene voorwaarden. In de hierboven vermelde grijze lijst is opgenomen dat een beding in algemene voorwaarden bij B2C vermoed wordt onredelijk bezwarend te zijn wanneer het beding de gebruiker van de algemene voorwaarden of een derde geheel of ten dele bevrijdt van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding (art. 6:237 sub f. Burgerlijk Wetboek).

Dit heeft tot gevolg dat een aansprakelijkheidsbeperkende clausule bij B2C, waarbij de beperking verder gaat dan de wetgever zelf zonder het beding reeds heeft geregeld in de wet, bij een geschil over de toepasselijkheid van het beding de bewijslast op de gebruiker van de algemene voorwaarden rust om aannemelijk te maken dat het beding onder omstandigheden wél redelijk is. Ook kleine ondernemers kunnen onder omstandigheden een beroep doen op de grijze lijst en dus art. 6:237 sub f. Burgerlijk Wetboek. Deze zogenoemde reflexwerking is hierboven behandeld.

Conclusie:

 • Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de gebruiker van algemene voorwaarden kan nimmer worden beperkt;
 • Of een aansprakelijkheidsbeperkende clausule in algemene voorwaarden rechtsgeldig is, hangt af van de vraag of sprake is van B2B of B2C en de verdere concrete omstandigheden van het geval;
 • Indien de gebruiker van de algemene voorwaarden met het opstellen van zijn algemene voorwaarden de grenzen van het redelijke opzoekt, neemt hij het risico dat het beding nietig of vernietigbaar is.

Hoe moet ik algemene voorwaarden voor mijn webshop gebruiken?

De hoofdregel is dat de algemene voorwaarden vóór of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant ‘ter hand’ dienen te worden gesteld. Bij overeenkomsten die in een webshop worden gesloten, is het aan te bevelen om bij de bestelling een hokje te laten aanvinken, waarmee de klant de algemene voorwaarden aanvaardt. Het is daarbij van belang dat de algemene voorwaarden onder een link inzichtelijk zijn en het document eenvoudig op het apparaat van de klant kan worden opgeslagen.

Moet ik mijn algemene voorwaarden deponeren?

Het deponeren van algemene voorwaarden is niet verplicht en vaak ook niet nodig. Het deponeren van algemene voorwaarden is voornamelijk bedoeld voor bedrijven die geen redelijke mogelijkheid hebben om hun algemene voorwaarden bij het sluiten van een overeenkomst ter hand te stellen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde voor supermarkten en warenhuizen; van hen kan immers niet worden verlangd om steeds bij de kassa een set algemene voorwaarden aan de klant mee te geven. Voor die gevallen is het deponeren van algemene voorwaarden nuttig.

Het deponeren van algemene voorwaarden kan bij de rechtbank en Kamer van Koophandel.

Internationaal zakendoen

Het is nodig dat uw algemene voorwaarden voor de wederpartij begrijpelijk zijn. Indien u internationaal zakendoet, beheerst de wederpartij waarschijnlijk niet (goed) het Nederlands. Daarom is het verstandig uw algemene voorwaarden te laten vertalen door een juridisch vertaalbureau. Het Engels en voornamelijk juridisch Engels wordt vaak onderschat. Kleine nuances in een juridische tekst kunnen leiden tot interpretatieruimte. Bij contracteren moet dat ten zeerste worden voorkomen. Omdat wij algemene voorwaarden volledig op maat opstellen voor een bedrijf en logischerwijs geen native speakers in dienst hebben, verzorgen wij geen vertalingen van algemene voorwaarden. Een juridisch vertaalbureau is de aangewezen partij om uw algemene voorwaarden te vertalen.

Bijzondere regels voor webshops

Voor webshops gelden bijzondere wettelijke regels. Als uw klanten consumenten zijn, zijn deze wettelijke regels van dwingend recht. Dat wil zeggen dat van die wettelijke regels contractueel (in algemene voorwaarden) niet mag worden afgeweken. Zo geldt voor consumenten die een webshopbestelling plaatsen dat zij een wettelijke bedenktijd van 14 dagen hebben. Op deze hoofdregel bestaan wel een aantal uitzonderingen.

Meer informatie over de wettelijke bedenktijd

Bezorgkosten en retourkosten

Indien de consument de webshopbestelling herroept, heeft hij recht op terugbetaling van de koopprijs en de eventuele bezorgkosten. De kosten van retour mogen voor rekening van de consument komen, maar dan moet dat wel via bijvoorbeeld de algemene voorwaarden zijn overeengekomen.

Opslaan algemene voorwaarden

De consument die een webshopbestelling plaatst, moet de algemene voorwaarden eenvoudig kunnen opslaan. Het knippen en plakken van de tekst van de algemene voorwaarden op een webpagina is daarvoor niet voldoende. De tekst is dan immers niet eenvoudig op te slaan. Het aanbieden van de algemene voorwaarden in bijvoorbeeld een pdf-bestand is wel correct; dergelijke bestanden zijn eenvoudig op te slaan.

Checklist verkoop via internet

Op de website van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) staat een checklist voor verkopers om te controleren of zij aan de regels voldoen.

KVK-brochure: Algemene voorwaarden: Waar moet u op letten?

Algemene voorwaarden opvragen bij KVK

Regels algemene voorwaarden