UITSTEKEND

Algemene voorwaarden Webshop opstellen

Voor wie kiest voor de kwaliteit van ècht maatwerk, inclusief extra services.

Vaste prijs: € 349,- (alleen consumentenverkoop & alleen via webshop: 199,-)

Voor het opstellen van de algemene voorwaarden voor uw webshop kiest u bij ons voor de kwaliteit van ècht maatwerk. Op een voor u eenvoudige manier inventariseren we het aanbod en de handelswijze van uw webshop zeer nauwkeurig. Door onze grondige aanpak en bereidheid optimaal mee te denken over uw bedrijfsbelangen, kunnen wij algemene voorwaarden opstellen voor uw webshop die naadloos aansluiten op uw aanbod, handelswijze en wensen. Vaste prijs, inclusief extra services.

De extra services zijn onder meer het in de toekomst gratis aanpassen van uw algemene voorwaarden wanneer u dat wenst of wanneer dat noodzakelijk is. Daarnaast geven wij gratis advies bij onverhoopte toekomstige geschillen met uw klanten of opdrachtgevers. Bij ons kiest u dus voor optimale service voor een eenmalige vaste prijs.

“Dagelijks werken we aan het opstellen, controleren en verbeteren van algemene voorwaarden. Daarbij staan maatwerk, kwaliteit, persoonlijk contact en service bij ons hoog in het vaandel.”

5 stappen

 1. Bel 085-4012440 of vraag via deze website een vrijblijvende offerte aan voor het opstellen van de algemene voorwaarden voor uw webshop.
 2. Offerte akkoord? Wij starten een grondige eerste analyse van uw bedrijfsvoering op basis van de reeds door u verstrekte informatie en het vermelde op uw eventuele website.
 3. Tijdens deze analyse stellen we een speciaal voor uw onderneming en situatie bestemde vragenlijst op.
 4. U beantwoordt de vragen per e-mail of maakt een belafspraak met onze jurist (duur: ca. 20 tot 30 min.).
 5. Wij gaan aan de slag met het opstellen van de algemene voorwaarden en leveren deze doorgaans binnen 5 dagen, inclusief extra services. Spoedlevering mogelijk.

Onze werkwijze maakt het verschil

Door ons zorgvuldige voorbereiding en nauwkeurige intake bij algemene voorwaarden opstellen, zien we geen details over het hoofd en leren we uw specifieke bedrijfsvoering, wensen en belangen echt kennen. Resultaat: Algemene voorwaarden die echt op maat zijn geschreven, waarin alle contractuele afspraken duidelijk zijn vastgelegd en uw aansprakelijkheid optimaal beperkt is.

Algemene voorwaarden opstellen webshop

 • Op te stellen door een in het contractenrecht gespecialiseerde jurist (meester in de rechten);
 • We zijn ongeveer 1 à  1½ uur bezig om aan de hand van de in eerste instantie door u verstrekte informatie en/ of het vermelde op uw website een grondige eerste analyse van uw bedrijfsvoering en situatie te maken;
 • De resultaten van de analyse worden schriftelijk uitgewerkt en ontvangt u per e-mail in de vorm van een speciaal voor uw onderneming en situatie geschreven vragenlijst. Deze vragenlijst kan vervolgens per e-mail worden beantwoord of telefonisch met u worden doorgenomen (duur: ca. 20 tot 30 min.);
 • Door deze zorgvuldige voorbereiding en nauwkeurige intake, zien we geen details over het hoofd en leren we uw specifieke bedrijfsvoering, wensen en belangen echt kennen;
 • Resultaat: Algemene voorwaarden die echt op maat zijn geschreven, waarin alle contractuele afspraken duidelijk zijn vastgelegd en uw aansprakelijkheid optimaal beperkt is;
 • Klanten waarderen ons met een 9,5.

Vanaf € 199,-* (excl. btw)

* De vaste prijs voor het opstellen van op maat gemaakte algemene voorwaarden voor webshops bedraagt €349,- (excl. btw), maar als u uitsluitend aan consumenten levert én uitsluitend via een webwinkel, bedraagt de vaste prijs slechts €199,- (excl. btw). Vraag daarom altijd eerst een vrijblijvende offerte aan. Indien u uitsluitend aan consumenten levert én uitsluitend via een webwinkel, vermeld dat s.v.p. bij uw aanvraag.

All-in service

 • Levering meestal binnen 5 dagen. Spoedlevering mogelijk;
 • Betaling pas na levering;
 • Inclusief toelichting en instructie;
 • 100% tevredenheidsgarantie (onbeperkt aantal revisierondes);
 • We passen de algemene voorwaarden voor uw webshop in de toekomst gratis aan wanneer u dat wenst of wanneer dat noodzakelijk is. Wel zo handig, want iedere onderneming verandert na verloop van tijd;
 • Inclusief adviesverlening.

Juridisch starterspakket?

Bent u starter en vraag u zich af of u naast algemene voorwaarden voor uw webshop nog meer documenten nodig hebt? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie. Wij bieden geen standaardpakketten met bijvoorbeeld algemene voorwaarden + overeenkomst + verwerkersovereenkomst + cookieverklaring + privacy policy + disclaimer. De meeste webshops hebben niet al deze documenten nodig. Voorkom onnodige kosten en informeer bij ons voor een eerlijk advies.

Onze nauwkeurige werkwijze

Met onze jarenlange ervaring in het opstellen van algemene voorwaarden voor webshops verrichten wij op basis van de door u bij de offerteaanvraag verstrekte informatie en/of het vermelde op uw website, zorgvuldig vooronderzoek naar uw specifieke aanbod van producten en/of diensten, uw handelswijze en voorkeuren. Zodoende krijgen we een goede eerste indruk van uw webshop en wordt voor ons duidelijk welke verdere detailinformatie we van u nodig hebben om uw algemene voorwaarden op te stellen. 

U ontvangt vervolgens een speciaal voor u opgestelde klantspecifieke vragenlijst. Deze vermeldt een samenvatting van het verrichte vooronderzoek en de door u nog te beantwoorden vragen over uw webshop, manier van handelen en wensen. De vragenlijst kan per e-mail worden beantwoord of telefonisch met u worden doorlopen. Dit kost doorgaans niet langer dan 30 minuten van uw tijd. Indien u na ontvangst van de vragenlijst voor een telefonische intake kiest, hoeft u de vragenlijst bovendien niet eerst te bestuderen, omdat deze voor ons dan slechts als leidraad dient. Zodoende kost het opstellen van de algemene voorwaarden voor uw webshop u minimale inspanning.

Vooronderzoek is dus essentieel om de juiste detailinformatie te kunnen krijgen. Op basis van bijvoorbeeld een onvoorbereid telefoongesprek is dit niet te doen; veel detailinformatie wordt dan over het hoofd gezien en niet behandeld. Met onze grondige werkwijze bent u zeker van optimale maatwerk algemene voorwaarden die exact aansluiten op uw webshop. Daarmee bent u optimaal beschermd tegen aansprakelijkheid en zijn alle overige belangrijke contractuele regels duidelijk vastgelegd.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Wat wij bieden

 • Optimaal maatwerk dat exact aansluit op uw webshop en wensen;
 • Op te stellen door een in het contractenrecht gespecialiseerde jurist (meester in de rechten);
 • Vaste prijs: vanaf € 199,-* (excl. btw);
 • Direct contact met de jurist die de algemene voorwaarden voor uw webshop opstelt;
 • Efficiënte intake, per e-mail of telefonisch;
 • Levering meestal binnen 5 dagen;
 • Inclusief toelichting en instructie;
 • Inclusief onbeperkt aantal revisierondes;
 • Inclusief adviesverlening;
 • Inclusief nazorg;
 • Achteraf betalen.

Starter? Heb ik naast algemene voorwaarden voor mijn webshop nog meer documenten nodig?

Bent u starter en vraag u zich af of u naast algemene voorwaarden voor uw webshop nog meer documenten nodig hebt? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie. Wij bieden geen standaardpakketten met bijvoorbeeld algemene voorwaarden + verwerkersovereenkomst + privacy policy + disclaimer. De meeste webshops hebben niet al deze documenten nodig. Informeer bij ons voor een eerlijk advies.

Onze andere diensten

Het is ook mogelijk een vrijblijvende offerte aan te vragen voor het controleren, herzien, herschrijven (i.v.m. auteursrechten) of aanpassen van de algemene voorwaarden van uw webshop, het opstellen van maatwerkcontracten, privacy policy’s, disclaimers en andere juridische documenten. Vraagt u zich af welke juridische documenten u nodig hebt? Neem dan contact op (via onderstaand contactformulier, telefonisch (085-4012440), mail of WhatsApp).

Wie is Maatwerk Jurist?

Wij zijn een juridisch adviesbureau dat gespecialiseerd is in het opstellen van algemene voorwaarden, overeenkomsten en andere juridische documenten, zoals disclaimers en privacyverklaringen, onder meer voor webshops.

Met onze jarenlange ervaring in het opstellen van algemene voorwaarden voor webshops onderscheiden wij ons door ons volledig en nauwkeurig te verdiepen in uw bedrijfsvoering en uw eigen wensen en belangen. Onze nauwkeurige werkwijze is vergelijkbaar met de traditionele werkwijze van advocatenkantoren, echter profiteert u bij ons van veel lagere tarieven. Door middel van een persoonlijke benadering stellen wij uw algemene voorwaarden op. Bovendien leveren wij kosteloos extra services. Wij staan voor helderheid en werken uitsluitend met vaste prijsafspraken. Wij leveren ècht maatwerk, opgesteld door een jurist die zich optimaal verdiept in uw bedrijfsvoering!

(NB. Algemene voorwaarden voor webshops worden soms ook wel “webshopvoorwaarden, “webwinkelvoorwaarden” of “leveringsvoorwaarden” genoemd. Dit zijn synoniemen. U hebt bijvoorbeeld niet én leveringsvoorwaarden én algemene voorwaarden nodig; het betreft, afhankelijk van de aard van uw producten- en/of dienstenaanbod, slechts een onderscheid dat wordt gemaakt in het spraakgebruik.)

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn contractuele bepalingen bij de overeenkomsten die een webshop of andere onderneming sluit met haar klanten. Volgens de wet zijn algemene voorwaarden: “Een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestatie aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd”.  Bedingen die de kern van de prestatie aangeven (kernbedingen), zijn in geval van een koopovereenkomst bijvoorbeeld de prijs en de te leveren hoeveelheid. Een kernbeding is een beding dat van zo wezenlijke betekenis is dat de overeenkomst zonder dit beding niet tot stand zou zijn gekomen of zonder dit beding niet van wilsovereenstemming omtrent het wezen van de overeenkomst sprake zou zijn. Een kernbeding moet expliciet worden overeengekomen (terwijl algemene voorwaarden impliciet worden overeengekomen en niet gelezen hoeven te worden om van toepassing te zijn), want kernbedingen in algemene voorwaarden zijn ongeldig.

Lees meer over algemene voorwaarden en de wet

Waarom worden algemene voorwaarden gebruikt?

Het laten opstellen van algemene voorwaarden is van belang om uw onderneming te beschermen tegen aansprakelijkheid. Bovendien zijn algemene voorwaarden handig omdat u dan niet steeds met iedere individuele klant hoeft te onderhandelen over de afspraken bij een overeenkomst. Algemene voorwaarden maken contracteren efficiënter en veiliger. Dit geldt bij uitstek voor webshops.

Wat staat er in algemene voorwaarden?

Afhankelijk van het type webshop zijn relevante onderwerpen voor in algemene voorwaarden onder meer:

 • de beperking en uitsluiting van uw aansprakelijkheid;
 • de (vrijwaring)verplichtingen van uw klanten;
 • het wettelijke herroepingsrecht van consumenten en uitsluiting/ verval daarvan voor zover wettelijk mogelijk;
 • de leveringsvoorwaarden;
 • de prijs- en betalingsvoorwaarden;
 • regels bij overmacht;
 • garantie en verval daarvan;
 • klacht- en vervaltermijnen;
 • opschorting en ontbinding van overeenkomsten;
 • eigendomsvoorbehoud;
 • toepasselijk recht en geschilbeslechting.

Zijn algemene voorwaarden voor webshops verplicht?

Algemene voorwaarden voor webshops zijn niet verplicht, echter rusten op webshops wel wettelijke informatieverplichtingen die gedeeltelijk ondervangen kunnen worden in algemene voorwaarden. Bovendien is het hanteren van algemene voorwaarden verstandig om de hierboven genoemde redenen. Bovendien kan uw aansprakelijkheidsverzekeraar van u verlangen dat uw webshop algemene voorwaarden hanteert om verzekerd te zijn (tegen een voordeligere premie).

Kan ik zelf algemene voorwaarden voor mijn webshop opstellen?

Zonder juridische kennis is het lastig om zelf algemene voorwaarden voor uw webshop op te stellen. Bovendien is dit onverstandig omdat u daardoor per ongeluk en onbedoeld teveel rechten aan uw klanten toekent. Ook loopt u met het zelf opstellen van algemene voorwaarden voor uw webshop het risico dat uw algemene voorwaarden niet volledig zijn of niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, met alle risico’s van dien. Laat het opstellen van algemene voorwaarden voor uw webshop daarom over aan daarin gespecialiseerde juristen.

Kan ik een voorbeeld van algemene voorwaarden gebruiken?

U kunt een voorbeeld van algemene voorwaarden gebruiken, maar bij het gebruik van voorbeeld algemene voorwaarden is het belangrijk te letten op een paar zaken, want het gebruik van voorbeeld algemene voorwaarden brengt risico’s met zich mee. U kunt voorbeelden van algemene voorwaarden vinden bij brancheorganisaties, beroepsverenigingen en andere aanbieders van voorbeeld algemene voorwaarden. Zaken waarop u moet letten bij gebruik van voorbeeld algemene voorwaarden:

 • Is het voorbeeld wel voldoende relevant voor uw specifieke bedrijfsvoering?
 • Mag u het voorbeeld wel gebruiken? Op teksten en dus ook algemene voorwaarden rust auteursrecht van de auteur. Alleen de auteur heeft het recht om te bepalen wat er met zijn teksten gebeurt. Het overnemen van teksten zonder toestemming van de auteur, is een inbreuk op het auteursrecht van de auteur, ook wel plagiaat genoemd. Meer informatie over auteursrechten leest u hier.
 • Is het voorbeeld wel deskundig opgesteld? Voor niet deskundig opgestelde voorbeeld algemene voorwaarden geldt hetzelfde als vermeld onder het kopje hierboven “Kan ik zelf algemene voorwaarden opstellen?;
 • Zijn de bepalingen wel redelijk? Onredelijke bepalingen in algemene voorwaarden zijn óf nietig, of vernietigbaar. Als u overeenkomsten met consumenten sluit, geeft de wet een opsomming van bepalingen in algemene voorwaarden die onredelijk zijn (zwarte lijst) of vermoed worden onredelijk te zijn (grijze lijst).

Zit er verschil in algemene voorwaarden voor bedrijven en algemene voorwaarden voor particulieren (consumenten)?

Er zit een groot verschil tussen algemene voorwaarden voor bedrijven en algemene voorwaarden voor particulieren (consumenten). Dat komt omdat de wetgever veronderstelt dat consumenten een zwakkere positie hebben ten opzichte van de onderneming die de algemene voorwaarden hanteert. Bedrijven die producten of diensten afnemen van een andere onderneming, worden geacht over een zekere professionaliteit en kennis te beschikken om de inhoud van algemene voorwaarden te overzien en de risico’s daarvan te aanvaarden. Zoals met betrekking tot veel wetgeving geldt, wordt de consument door de wetgever vergaand beschermd, ook wat betreft de inhoud van algemene voorwaarden. De hierboven genoemde (zwarte lijst) en (grijze lijst) hebben expliciet betrekking op de wettelijke bescherming van consumenten. Bij het opstellen van algemene voorwaarden voor consumenten, dient dan ook veel meer rekening te worden gehouden met de belangen van consumenten. Ook bij business to business (B2B) geldt dat bepalingen in algemene voorwaarden niet onredelijk mogen zijn, maar de redelijkheidsgrens bij business to consumer (B2C) ligt veel lager. Zo kan op basis van de (zwarte lijst) en (grijze lijst)  impliciet worden geconcludeerd dat bedingen die daarin zijn vermeld, voor B2B in beginsel wél toegelaten zijn. Immers, als deze bedingen ook voor B2B onredelijk bezwarend zouden zijn, had de wetgever deze bedingen niet in de lijsten opgenomen.

Wat is reflexwerking van de grijze en zwarte lijst?

Wij zeggen altijd dat het recht niet zo statisch is zoals de wetgever in de wetboeken heeft opgeschreven. Het recht zit vol ‘mitsen’ en ‘maaren’. Zo geldt dat niet alleen consumenten, maar in sommige gevallen ook kleine ondernemers, zoals ZZP’ers, onder omstandigheden een beroep kunnen doen op de bepalingen uit de (zwarte lijst) en (grijze lijst). Gedachte daarachter is dat een kleine onderneming soms net zo min als een consument geacht kan worden over de professionaliteit en kennis te beschikken die nodig zijn om de gevolgen van bedingen in algemene voorwaarden te overzien. Een succesvol beroep door een kleine onderneming op de grijze of zwarte lijst, wordt reflexwerking genoemd.

In hoeverre kan aansprakelijkheid worden beperkt in algemene voorwaarden?

Ondernemers beschouwen het beperken van hun aansprakelijkheid vaak als dé reden om algemene voorwaarden op te laten stellen. Hoewel dit slechts een van de belangen van algemene voorwaarden is, is de beperking van de aansprakelijkheid inderdaad een belangrijk onderdeel van algemene voorwaarden.

In hoeverre het mogelijk is om de aansprakelijkheid in algemene voorwaarden te beperken, hangt af van de vraag of de beperking van de aansprakelijkheid onder omstandigheden redelijk is. De vraag of een beperking van de aansprakelijkheid redelijk is, hangt naast de omstandigheden van het geval af van de omstandigheid of de wederpartij van de gebruiker van de algemene voorwaarden een consument (B2C) of een organisatie (bedrijf, instelling etc.) (B2B) is.

Bij B2B is uitgangspunt van contractsvrijheid leidend. Dat wil zeggen dat de partijen bij de overeenkomst geacht worden over voldoende professionaliteit te beschikken om de gevolgen van de inhoud van algemene voorwaarden te kunnen overzien, ook wat betreft de beperking van de aansprakelijkheid. Dit brengt met zich mee dat bij B2B een aansprakelijkheidsbeperkende clausule in algemene voorwaarden (veel) eerder als redelijk wordt beschouwd als dezelfde clausule bij B2C. Wat óók bij B2B in elk geval onredelijk is, is het beperken van de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet en bewuste roekeloosheid van de gebruiker van de algemene voorwaarden. Instandhouding van een beding dat de aansprakelijkheid beperkt ten aanzien van schade ontstaan als gevolg van opzet en bewust roekeloos handelen of nalaten van de gebruiker van algemene voorwaarden, is dan ook redelijkerwijs onaanvaardbaar.

Bij B2C bemoeit de wetgever zich nadrukkelijk met de geldigheid van aansprakelijkheidsbeperkende clausule in algemene voorwaarden. In de hierboven vermelde grijze lijst is opgenomen dat een beding in algemene voorwaarden bij B2C vermoed wordt onredelijk bezwarend te zijn wanneer het beding de gebruiker van de algemene voorwaarden of een derde geheel of ten dele bevrijdt van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding (art. 6:237 sub f. Burgerlijk Wetboek).

Dit heeft tot gevolg dat een aansprakelijkheidsbeperkende clausule bij B2C, waarbij de beperking verder gaat dan de wetgever zelf zonder het beding reeds heeft geregeld in de wet, bij een geschil over de toepasselijkheid van het beding de bewijslast op de gebruiker van de algemene voorwaarden rust om aannemelijk te maken dat het beding onder omstandigheden wél redelijk is. Ook kleine ondernemers kunnen onder omstandigheden een beroep doen op de grijze lijst en dus art. 6:237 sub f. Burgerlijk Wetboek. Deze zogenoemde reflexwerking is hierboven behandeld.

Conclusie:

 • Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de gebruiker van algemene voorwaarden kan nimmer worden beperkt;
 • Of een aansprakelijkheidsbeperkende clausule in algemene voorwaarden rechtsgeldig is, hangt af van de vraag of sprake is van B2B of B2C en de verdere concrete omstandigheden van het geval;
 • Indien de gebruiker van de algemene voorwaarden met het opstellen van zijn algemene voorwaarden de grenzen van het redelijke opzoekt, neemt hij het risico dat het beding nietig of vernietigbaar is.

Hoe moet ik algemene voorwaarden voor mijn webshop gebruiken?

De hoofdregel is dat de algemene voorwaarden vóór of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant ‘ter hand’ dienen te worden gesteld. Bij overeenkomsten die in een webshop worden gesloten, is het aan te bevelen om bij de bestelling een hokje te laten aanvinken, waarmee de klant de algemene voorwaarden aanvaardt. Het is daarbij van belang dat de algemene voorwaarden onder een link inzichtelijk zijn en het document eenvoudig op het apparaat van de klant kan worden opgeslagen.

Moet ik mijn algemene voorwaarden deponeren?

Het deponeren van algemene voorwaarden is niet verplicht en vaak ook niet nodig. Het deponeren van algemene voorwaarden is voornamelijk bedoeld voor bedrijven die geen redelijke mogelijkheid hebben om hun algemene voorwaarden bij het sluiten van een overeenkomst ter hand te stellen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde voor supermarkten en warenhuizen; van hen kan immers niet worden verlangd om steeds bij de kassa een set algemene voorwaarden aan de klant mee te geven. Voor die gevallen is het deponeren van algemene voorwaarden nuttig.

Het deponeren van algemene voorwaarden kan bij de rechtbank en Kamer van Koophandel.

Internationaal zakendoen

Het is nodig dat uw algemene voorwaarden voor de wederpartij begrijpelijk zijn. Indien u internationaal zakendoet, beheerst de wederpartij waarschijnlijk niet (goed) het Nederlands. Daarom is het verstandig uw algemene voorwaarden te laten vertalen door een juridisch vertaalbureau. Het Engels en voornamelijk juridisch Engels wordt vaak onderschat. Kleine nuances in een juridische tekst kunnen leiden tot interpretatieruimte. Bij contracteren moet dat ten zeerste worden voorkomen. Omdat wij algemene voorwaarden volledig op maat opstellen voor een bedrijf en logischerwijs geen native speakers in dienst hebben, verzorgen wij geen vertalingen van algemene voorwaarden. Een juridisch vertaalbureau is de aangewezen partij om uw algemene voorwaarden te vertalen.

Bijzondere regels voor webwinkels

Voor webwinkels gelden bijzondere wettelijke regels. Als uw klanten consumenten zijn, zijn deze wettelijke regels van dwingend recht. Dat wil zeggen dat van die wettelijke regels contractueel (in algemene voorwaarden) niet mag worden afgeweken. Zo geldt voor consumenten die een webshopbestelling plaatsen dat zij een wettelijke bedenktijd van 14 dagen hebben. Op deze hoofdregel bestaan wel een aantal uitzonderingen.

Meer informatie over de wettelijke bedenktijd

Bezorgkosten en retourkosten

Indien de consument de webwinkelbestelling herroept, heeft hij recht op terugbetaling van de koopprijs en de eventuele bezorgkosten. De kosten van retour mogen voor rekening van de consument komen, maar dan moet dat wel via bijvoorbeeld de algemene voorwaarden zijn overeengekomen.

Opslaan algemene voorwaarden

De consument die een webwinkelbestelling plaatst, moet de algemene voorwaarden eenvoudig kunnen opslaan. Het knippen en plakken van de tekst van de algemene voorwaarden op een webpagina is daarvoor niet voldoende. De tekst is dan immers niet eenvoudig op te slaan. Het aanbieden van de algemene voorwaarden in bijvoorbeeld een pdf-bestand is wel correct; dergelijke bestanden zijn eenvoudig op te slaan.

Checklist verkoop via internet

Op de website van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) staat een checklist voor verkopers om te controleren of zij aan de regels voldoen.

KVK-brochure: Algemene voorwaarden: Waar moet u op letten?

Algemene voorwaarden opvragen bij KVK

Regels algemene voorwaarden