Webshopvoorwaarden opstellen

Bij ons kiest u voor de kwaliteit van optimaal maatwerk, specifiek voor uw webshop opgesteld door een daarin gespecialiseerde jurist. Wij geloven niet in contractgeneratoren, maar in persoonlijke aandacht voor uw bedrijfsvoering bij het opstellen van de algemene voorwaarden voor uw webshop. Mogelijk verkoopt u ook op andere manieren dan via uw webshop. Het is van belang ook daarmee rekening te houden bij het opstellen van uw algemene voorwaarden. Voor het opstellen van de algemene voorwaarden voor uw webshop hanteren we een vaste en scherpe prijs. Daarbij ontvangt u gratis extra services. Met onze nauwkeurige, maar voor u snelle intake (20-30 minuten), zijn wij in staat u van het betere maatwerk te voorzien.

Meteen een vrijblijvende offerte aanvragen

Kies voor de kwaliteit van ècht maatwerk + extra services. Vaste prijs: 299,-*

 • Optimaal maatwerk dat exact aansluit op uw bedrijfsvoering en wensen;
 • Op te stellen door een in het contractenrecht gespecialiseerde jurist (meester in de rechten);
 • Vaste prijs: € 299,-* (excl. btw);
 • Direct contact met de jurist die uw algemene voorwaarden opstelt;
 • Efficiënte intake, per e-mail of telefonisch;
 • Levering meestal binnen 5 dagen;
 • Inclusief toelichting en instructie Naast uw algemene voorwaarden ontvangt u een toelichting en instructie. Belangrijk is uiteraard dat u weet hoe u de algemene voorwaarden voor uw webshop moet hanteren om ze van toepassing te laten zijn en op welke andere zaken u moet letten bij het gebruik van uw algemene voorwaarden.;
 • Inclusief onbeperkt aantal revisierondesDoor onze nauwkeurige aanpak en meer dan 10 jaar ervaring in het opstellen van algemene voorwaarden en contracten, is vrijwel elke eerste levering meteen volledig naar wens van onze opdrachtgevers, waardoor we zonder extra kosten, onbeperkte revisierondes kunnen aanbieden. Wij bieden dan ook een 100% tevredenheidsgarantie.;
 • Inclusief adviesverleningWanneer u in de toekomst advies nodig hebt dat verband houdt met uw algemene voorwaarden, kunt u altijd contact opnemen voor kosteloze behandeling van uw vraagstuk.;
 • Inclusief nazorgBij toekomstige geschillen met uw klanten, kunt u altijd contact opnemen voor kosteloze behandeling van uw vraagstuk. Ook aanpassing van uw algemene voorwaarden als gevolg van kleine toekomstige veranderingen in uw bedrijfsvoering, worden kosteloos verwerkt. Bij ons kiest u dus voor optimale service voor een eenmalige vaste prijs.;
 • Achteraf betalen.

* Vraag een vrijblijvende offerte aan

In uitzonderlijke gevallen hanteren wij een hoger tarief voor webshops waarvoor erg uitgebreide algemene voorwaarden nodig zijn. Vraag voor het opstellen van uw algemene voorwaarden voor uw webshop daarom altijd eerst een vrijblijvende offerte aan via het contactformulier op deze pagina, of neem telefonisch 085-4012440, via WhatsApp of de chat contact met ons op.

Direct meer informatie? Bel meteen met 085-4012440

Nauwkeurige intake

Voor het opstellen van correcte algemene voorwaarden voor webshops is een volledig inzicht nodig in het aanbod van producten en/of diensten en de handelswijze van de betreffende onderneming. Alleen dan kunnen de juiste aansprakelijkheidsbeperkingen en overige contractuele afspraken correct in de algemene voorwaarden worden opgenomen. Bij de keuze van een juridisch adviesbureau voor het opstellen van de algemene voorwaarden voor uw webshop, is het daarom raadzaam te letten op de wijze waarop en nauwkeurigheid waarmee de intake plaatsvindt. In kwaliteit zit wel degelijk verschil.

Met meer dan tien jaar ervaring met het opstellen van algemene voorwaarden, verrichten wij op basis van de door u bij de offerteaanvraag verstrekte informatie en/of het vermelde op uw website/webshop, zorgvuldig vooronderzoek naar uw specifieke aanbod van producten en/of diensten. Naar aanleiding van dit vooronderzoek inventariseren we welke verdere informatie we van u nodig hebben om de algemene voorwaarden voor uw webshop op te stellen. U ontvangt daarvoor vervolgens een speciaal voor u opgestelde klantspecifieke vragenlijst. Deze vragenlijst kan per e-mail worden beantwoord of telefonisch met u worden doorlopen. Dit kost doorgaans niet langer dan 30 minuten van uw tijd. Anders dan wanneer een intake plaatsvindt aan de hand van een onvoorbereid telefoongesprek of een online vragenlijst, sluiten uw algemene voorwaarden met onze werkwijze niet alleen naadloos aan op uw bedrijfsvoering en eigen wensen, maar weet u ook zeker dat u tegenover uw klanten aan alle wettelijke eisen voldoet.

algemene voorwaarden opstellen

Starter? Heb ik nog meer documenten nodig?

Bent u starter en vraag u zich af of u naast algemene voorwaarden voor uw webshop nog meer documenten nodig hebt? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie. Wij bieden geen standaardpakketten met bijvoorbeeld algemene voorwaarden + verwerkersovereenkomst + privacy policy + disclaimer. De meeste ondernemingen hebben niet al deze documenten nodig. Informeer bij ons voor een eerlijk advies.

Ik wil een vrijblijvende offerte ontvangen

 • Indien u besluit van de vrijblijvende offerte gebruik te maken, bestuderen wij uw website nauwkeurig om de klantspecifieke vragenlijst op de reeds bekende informatie over uw bedrijf te laten aansluiten.

Onze andere diensten

Het is ook mogelijk een vrijblijvende offerte aan te vragen voor het controleren, herzien, herschrijven (i.v.m. auteursrechten) of aanpassen van de algemene voorwaarden van uw webshop, het opstellen van maatwerkcontracten, privacy policy’s, disclaimers en andere juridische documenten. Vraagt u zich af welke juridische documenten u nodig hebt? Neem dan contact op (via onderstaand contactformulier, telefonisch (085-4012440), mail of WhatsApp).

Wie is Maatwerk Jurist?

Wij zijn een juridisch adviesbureau dat gespecialiseerd is in het opstellen van algemene voorwaarden, overeenkomsten en andere juridische documenten, zoals disclaimers en privacyverklaringen, onder meer voor webshops.

Met onze jarenlange ervaring in het opstellen van algemene voorwaarden voor webshops onderscheiden wij ons door ons volledig en nauwkeurig te verdiepen in uw bedrijfsvoering en uw eigen wensen en belangen. Onze nauwkeurige werkwijze is vergelijkbaar met de traditionele werkwijze van advocatenkantoren, echter profiteert u bij ons van veel lagere tarieven. Door middel van een persoonlijke benadering stellen wij uw algemene voorwaarden op. Bovendien leveren wij kosteloos extra services. Wij staan voor helderheid en werken uitsluitend met vaste prijsafspraken. Wij leveren ècht maatwerk, opgesteld door een jurist die zich optimaal verdiept in uw bedrijfsvoering!

​(NB. Algemene voorwaarden voor webshops worden soms ook wel “webshopvoorwaarden, “webwinkelvoorwaarden” of “leveringsvoorwaarden” genoemd. Dit zijn synoniemen. U hebt bijvoorbeeld niet én leveringsvoorwaarden én algemene voorwaarden nodig; het betreft, afhankelijk van de aard van uw producten- en/of dienstenaanbod, slechts een onderscheid dat wordt gemaakt in het spraakgebruik.)

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn contractuele bepalingen bij de overeenkomsten die een webshop of andere onderneming sluit met haar klanten. Het laten opstellen van algemene voorwaarden is van belang om uw onderneming te beschermen tegen aansprakelijkheid. Bovendien zijn algemene voorwaarden handig omdat u dan niet steeds met iedere individuele klant hoeft te onderhandelen over de afspraken bij een overeenkomst.

Afhankelijk van het type webshop, zijn relevante onderwerpen voor in algemene voorwaarden onder meer:

 • de beperking en uitsluiting van uw aansprakelijkheid;
 • de (vrijwaring)verplichtingen van uw klanten;
 • het wettelijke herroepingsrecht van consumenten en uitsluiting/ verval daarvan voor zover wettelijk mogelijk;
 • de leveringsvoorwaarden;
 • de prijs- en betalingsvoorwaarden;
 • regels bij overmacht;
 • garantie en verval daarvan;
 • klacht- en vervaltermijnen;
 • opschorting en ontbinding van overeenkomsten;
 • eigendomsvoorbehoud;
 • toepasselijk recht en geschilbeslechting.

Zijn algemene voorwaarden voor webshops verplicht?

Algemene voorwaarden voor webshops zijn niet verplicht, echter rusten op webshops wel wettelijke informatieverplichtingen die gedeeltelijk ondervangen kunnen worden in algemene voorwaarden. Bovendien is het hanteren van algemene voorwaarden verstandig om de hierboven genoemde redenen. Bovendien kan uw aansprakelijkheidsverzekeraar van u verlangen dat uw webshop algemene voorwaarden hanteert om verzekerd te zijn (tegen een voordeligere premie).

Kan ik zelf algemene voorwaarden voor mijn webshop opstellen?

Zonder juridische kennis is het lastig om zelf algemene voorwaarden voor uw webshop op te stellen. Bovendien is dit onverstandig omdat u daardoor per ongeluk en onbedoeld teveel rechten aan uw klanten toekent. Ook loopt u met het zelf opstellen van algemene voorwaarden voor uw webshop het risico dat uw algemene voorwaarden niet volledig zijn of niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, met alle risico’s van dien. Laat het opstellen van algemene voorwaarden voor uw webshop daarom over aan daarin gespecialiseerde juristen.

Hoe moet ik algemene voorwaarden voor mijn webshop gebruiken?

De hoofdregel is dat de algemene voorwaarden vóór of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant ‘ter hand’ dienen te worden gesteld. Bij overeenkomsten die in een webshop worden gesloten, is het aan te bevelen om bij de bestelling een hokje te laten aanvinken, waarmee de klant de algemene voorwaarden aanvaardt. Het is daarbij van belang dat de algemene voorwaarden onder een link inzichtelijk zijn en het document eenvoudig op het apparaat van de klant kan worden opgeslagen.