Leverings/-verkoopvoorwaarden op maat

Leveringsvoorwaarden laten opstellen, volledig maatwerk voor de vaste prijs van € 275,-

In leverings-/ verkoopvoorwaarden zijn de contractuele afspraken vastgelegd die u standaard hanteert in relatie tot uw afnemers. Met goede leveringsvoorwaarden beperkt u de aansprakelijkheidsrisico’s van uw onderneming aanzienlijk en regelt u alle overige belangrijke zaken die u niet steeds individueel met iedere afnemer kunt overeenkomen. Maatwerk Jurist is vrijwel volledig toegewijd aan het opstellen van op maat te maken algemene voorwaarden, waaronder eveneens leveringsvoorwaarden worden begrepen.

Maatwerk Jurist onderscheidt zich wat betreft zijn nauwkeurige aanpak, het werken met klantspecifieke vragenlijsten, achterafbetaling, ruime ervaring, kwalificaties (opdrachten worden uitgevoerd door een in het contractenrecht gespecialiseerde meester in de rechten (mr.)) en kosteloos bijkomende services. Voor het opstellen van leveringsvoorwaarden geldt een vaste totaalprijs, zonder bijkomende kosten.

De vaste prijs voor het opstellen van uw op maat te maken leveringsvoorwaarden bedraagt € 275,- (excl. btw). In uitzonderlijke gevallen kan vooraf een hogere prijs overeengekomen worden als uw bedrijfsvoering erg uitgebreid is. Vraag daarom altijd eerst geheel vrijblijvend een offerte aan door het contactformulier hieronder in te vullen. Geeft u (kort) aan wat uw bedrijfsvoering is, waarna u spoedig bericht ontvangt. Ook kunt u ons voor vragen telefonisch bereiken op 085-4012440.

Wij hanteren een unieke aanpak bij het opstellen van op maat te maken leveringsvoorwaarden. Na opdrachtverstrekking wordt op basis van de informatie die u in eerste aanleg hebt verstrekt (bijvoorbeeld via het contactformulier), een klantspecifieke vragenlijst opgesteld. Elke onderneming, ook die uit dezelfde branche, kennen immers verschillen in aanbod, handelswijze en voorkeuren. Door met dergelijke vragenlijsten te werken in plaats van met vluchtige telefonische interviews of algemeen toepasbare vragenformulieren, kan veel gerichter worden gewerkt. Het resultaat is ultiem passende maatwerkvoorwaarden voor een passende prijs.

Kies voor kwaliteit, dat betaalt zich immers altijd uit. Onze uitstekende recensies treft u hieronder (mobiel) of hiernaast (desktop) aan. Voor een vrijblijvende offerte kunt u onderstaand contactformulier invullen, of tijdens kantooruren bellen of chatten. Verdere informatie over de werkwijze van Maatwerk Jurist, leest u verderop deze pagina, onder het contactformulier.

Voordelen Maatwerk Jurist

  1. Uniek: Nauwkeurige inventarisatie van uw bedrijfsvoering; er wordt gewerkt met een speciaal voor uw bedrijf op te stellen vragenlijst. Telefonische bespreking mogelijk.
  2. Vaste prijs voor het opstellen van leveringsvoorwaarden, overeenkomsten, privacy policy’s etc.; geen bijkomende kosten (gewenste revisies inbegrepen!)
  3. Uniek: Betaling pas na de levering
  4. Uniek: Kosteloze en verhelderende toelichting en instructie
  5. Ondersteuning voor- en achteraf
  6. Kosteloze beantwoording van uw contractuele vraagstukken

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Werkwijze

Alvorens uw leveringsvoorwaarden op te stellen, wordt een uitgebreide, speciaal voor uw onderneming op te stellen vragenlijst aan u voorgelegd die dient als schriftelijk interview dat desgewenst evenwel telefonisch kan worden afgenomen. Wij vragen naar detailinformatie om voor u de meest passende voorwaarden te kunnen opstellen. Belangrijke vragen hebben betrekking op onder meer een beschrijving van de producten en/of diensten die u levert, zodat de bedrijfsrisico’s en verplichtingen van klanten/opdrachtgevers kunnen worden geïnventariseerd, wie uw afnemers zijn (particulieren en/of bedrijven), op welke wijze u overeenkomsten sluit, op welk moment en welke wijze betalingen plaatsvinden, wat de standaardbetalingstermijnen zijn, in hoeverre u internationaal zaken doet, welke garanties u biedt, etc., etc.
Indien u over een website met bedrijfsinformatie beschikt of voorbeeldoffertes of -overeenkomsten kunt toesturen, wordt de daarvan af te leiden informatie meegenomen in de opdrachtuitvoering. Het resultaat is ultieme maatwerk leveringsvoorwaarden tegen een scherp en vast tarief.

Tevredenheidsgarantie

Bovendien hanteert Maatwerk Jurist een tevredenheidsgarantie; daar waar concurrenten beperkingen aan revisies stellen, zijn daaraan bij Maatwerk Jurist geen beperkingen en kosten verbonden (uiteraard mits u ons in eerste aanleg naar beste inzicht hebt geïnformeerd). Doch is meer dan 95% van de opdrachtgevers met de eerste levering reeds volledig tevreden.

Toelichting, instructie en nazorg

Maar Maatwerk Jurist doet meer! Leveringsvoorwaarden worden namelijk geleverd met een toelichting en instructie, ook op maat gemaakt! De toelichting legt de (wettelijke) achtergrond uit van de bepalingen, voor zover dit niet voor zich spreekt. Als juridische leek zit u na de levering dan ook niet met tal van vragen. Mochten na de levering evenwel vragen resteren, dan worden deze uiteraard kosteloos telefonisch of per e-mail behandeld. De instructie leert u op welke wijze u klanten/opdrachtgevers van uw leveringsvoorwaarden in kennis moet stellen.
Kortom, kies voor kwaliteit, dat betaalt zich immers altijd uit. Onze uitstekende recensies treft u hieronder (mobiel) of hiernaast (desktop) aan.

De vaste prijs voor het opstellen van uw op maat te maken leveringsvoorwaarden bedraagt € 275,- (excl. btw). In uitzonderlijke gevallen kan vooraf een hogere prijs overeengekomen worden als uw bedrijfsvoering erg uitgebreid is. Vraag daarom altijd eerst geheel vrijblijvend een offerte aan door onderstaand formulier in te vullen. Geeft u (kort) aan wat uw bedrijfsvoering is, waarna u spoedig bericht ontvangt. Ook kunt u ons voor vragen telefonisch bereiken op 085-4012440. Voor verdere informatie over het opstellen van leveringsvoorwaarden, klikt u hier.

Maatwerk Jurist 2017 ® | Alle rechten voorbehouden


Algemene voorwaarden Maatwerk Jurist
Privacy

Website gemaakt met Vuora

.